přejít na home
Měny:  CZK  |  EUR

Úvod / EPAM klinické výsledky

Klinická praxe při léčení přírodními přípravky EPAM

 


Od doby, kdy profesor Skvorcov sestavil první
EPAM, uběhlo bezmála 30 let. Během této doby byl EPAM podroben značnému množství klinických experimentů a testů. Experimenty probíhaly na akademické půdě lékařské fakulty ve Voroněži, Institutu akademie věd ve městě Novosibirsk a v mnoha nemocnicích a sanatoriích Krasnodaru, Rostova na Donu, Charkova…


V mnoha lékařských zařízeních, kde byl
EPAM zkoumán, se pro svoji vysokou efektivnost používá dodnes. Během této doby EPAM příznivě ovlivnil stav pacientů s více než 70 zdravotními problémy. Tato zlepšení jsou zaznamenána a potvrzena vědci a lékaři, kteří se účastnili experimentů osobně.

 

 

 

 

 

 

Klinické výsledky při léčení ortopedických potíží

 

V průběhu let 1980–81 byly provedeny pokusy, jejichž cílem bylo získat klinické výsledky o účincích EPAMu u pacientů s ortopedicko-neurologickými potížemi. Šlo o krční meziobratlovou osteoporózu (25 lidí) a katar horních cest dýchacích (3 skupiny dětí po 20 pacientech).


Při krční osteochondróze byl preparát aplikován potíráním biologicky aktivních bodů před akupunkturou. Na základě předběžných údajů lze udělat závěr o celkovém výrazném analgetickém a protizánětlivém účinku. Při porovnání skupin nemocných, jimž byla aplikována akupunktura, se skupinou, které se prováděla akupunktura s vtíráním
EPAMu, vyplývá, že v základní skupině (25 lidí – aplikován EPAM) zakončilo 11 pacientů léčení se značným zlepšením, 14 se zlepšením. V kontrolní skupině (25 lidí – bez EPAMu) byly výsledky horší, např. 3 nemocní ukončili léčbu bez terapeutického efektu.


Ve skupinách č. 3, 4 a 5 bylo dětem předškolního věku, v období začínající katarové infekce, provedeno preventivní a léčebné užívání EPAMu po 2–3 kapkách do nosu, 2 × denně v průběhu 3 dní. V ostatních skupinách (20 dětí) dětského ortopedického oddělení kapání do nosu neprováděli (prováděli pouze běžnou léčbu). Ve výsledcích 3., 4. a 5. skupiny byla infekce zažehnána v průběhu 5–6 dní, a v ostatních skupinách se akutní respirační infekce prodloužila na více než 14 dní.

 


Ministerstvo zdravotnictví RSFSR Novosibirský vědecko-výzkumný ústav traumatologie a ortopedie Ředitel sdružení lázeňství a fyzioterapeutů, kandidát medicínských věd G. E. Buldakov, Hlavní fyzioterapeut, kandidát medicínských věd G. N. Filipov, 7. 8. 1982, č. 011/115, Novosibirsk 630070, ul. Frunze č. 17, tel.: 245 474, 246777.

 Klinické testování léčebných účinků EPAMu z hlediska adaptačních reakcí organismu

Na oddělení onkologického institutu prováděli klinické testování EPAMu z hlediska adaptačních reakcí organismu.
V průběhu užívání preparátu ocenili charakter rozvíjející se adaptační reakce na morfologickém složení bílých krvinek. Vyjádření vedoucího oddělení nespecifické terapie Rostovského vědeckého výzkumného onkologického institutu, doktora lékařských věd L. Ch. Garkavi: „Výzkum léčebných vlastností EPAMu se prováděl na lidech, kteří si stěžovali na přítomnost vleklého neprůchodného katarového jevu v oblasti nosohltanu, všeobecnou nevolnost, bolesti hlavy, rychlou unavitelnost a vnitřní neklid.“


„U nemocných od dob, než začali užívat EPAM, jsme pozorovali chronický stres. V závislosti na individuální reakci organismu docházelo k ubývání počátečních symptomů až do úplného uzdravení, které nastalo individuálně u každého pacienta od 3 dnů do 1–2 týdnů po zahájení léčby. Tyto výsledky byly potvrzeny i krevními rozbory, kdy docházelo k produkci látek, které stimulují imunitu organismu.“


„Podle našeho názoru je účinek EPAMu spojen se zvýšením nespecifické odolnosti organismu v důsledku rozvoje obecných nespecifických adaptačních reakcí organismu a především aktivace. Předpokládám, že užívání EPAMu je vhodné nejen při chronických zánětlivých procesech nosohltanu, ale i ve všech případech snížení odolnosti organismu. EPAM může sloužit jako dobrý prostředek aktivační terapie.“


(Aktivační terapie = aktivní imunizace, látka, která sama vyvolává tvorbu protilátek proti příslušným specifickým antigenům. Tento účinek antigenu je potvrzen i u imunologického zkoumání, kdy aktivuje produkci ROK (u myší) i týden po aplikaci EPAMu! A to více než 100 %.)


Oddělení nespecifické léčby Rostovského vědecko výzkumného onkologického institutu Ministerstva zdravotnictví RSFSR Doktor lékařských věd L. Ch. Garkavi Laboratoř biofyziky rakoviny, doktor biologických věd E. B. Kvakiv Doktor medicínských věd M. A. Čkolov, Rostov na Donu 23. 11. 1981.

 EPAM a pediatrie

 Klinické zkoušky s podáváním EPAMu v pediatrii jsou starší více než 15 let. Výsledky jsou pro praktickou medicínu velmi zajímavé. Tak např. pětiletou zkušenost s efektivním léčením u více jak tisíce dětí mají v Novosibirském dětském sanatoriu pro léčení revmatismu.
Pro zaevidovaní účinků EPAMu byly vytvořeny 2 skupiny. Každá čítala 208 dětí, které se nacházely na léčení v sanatoriu. První skupina dětí EPAM dostávala, byla označována jako skupina zkušební. Druhá skupina
EPAM nedostávala, a byla označena jako skupina kontrolní.
U dětí, které užívaly EPAM, bylo dosaženo snížení příznaků jejich onemocnění následovně:


Akutní chronický zápal plic                              z 11,5 %     na 0.5 %, tedy 20 ×    
Akutní respirační onemocnění                         z 19 %       na 5 %, tedy 4 ×    
Zhoršení bronchiálního astmatu                      z 12 %       na 1 %, tedy 12 ×    
Propuštění pacienti, kteří byli bez zlepšení      z 9 %         na 1,5 %, tedy 6 ×.


EPAM velmi účinně působí na chřipková onemocnění. Děti ze zkušební skupiny, které onemocněly v době
chřipkové epidemie, měly průběh onemocnění výrazně lehčí než děti z kontrolních skupin.

 

Hlavní lékař Novosibirského dětského sanatoria pro nemocné revmatismem: Novosibirsk 630067, dne 26. 3. 1980, T. C. Živoděrov.

 


Výsledky aplikace EPAMu na dětském oddělení Novosibirské městské nemocnice č. 3
Na dětském oddělení městské nemocnice č. 3 je v zimním období třetím rokem přijímán EPAM při akutních respiračních onemocněních.


EPAM užívalo při zánětech otorinolaryngiální oblasti 30 dětí do 1 roku a 10 dětí od 1 do 3 let. Katary u dětí se zkrátily na 3 dny, při běžných metodách léčby na 5–6 dní. Průměrný pobyt dětí v nemocnici byl 8.7 dne, které dostávaly EPAM 6.5 dne.


Stejně početná skupina dětí dostávala EPAM v letech 1982–83, kdy výsledky byly analogické. Léčení 5 dětí s imunodeficitem: Chlapec V. Avdjušenko, 4 roky, 2 týdny aplikace EPAMu. Během dvou let chlapec každý měsíc onemocněl
chřipkou, která přecházela v bronchitidu až zápal plic. Biochemické testy – 4 % gamaglobulinu vzrostlo na 18 %. Dobrý terapeutický efekt jsme zaznamenali i u ostatních 4 dětí, které se za posledních 8 měsíců do nemocnice nevrátily.


Zajímavá pozorování byla učiněna u dětí s hypotrofií II.–III. stupně, kdy děti prodělávaly infekční onemocnění, které bylo doprovázeno anorexií. Při tradičních metodách léčby dostávaly děti chuť k jídlu v druhém týdnu léčení. U dětí, které užívaly EPAM, se chuť navracela již ke konci 1. týdne, děti rychle přibývaly na váze a zakrátko se dostaly do normálu a velmi brzo dostihly své vrstevníky.

 

Ministerstvo zdravotnictví SSSR, Novosibirská nemocnice č. 3, ul. Muchačeva č. 5, 630056, Dětské oddělení, tel. 450019, Hlavní lékař V. G. Kozlov dne 19. 12. 1984, I. H. Stupak 14. 10. 1983, č. 252V sanatoriu dětského oddělení pro děti s chronickým a recidivujícím onemocněním dýchacích orgánů provedli lékaři od ledna do března roku 1976 zkoušky o účinnosti EPAMu u respiračních nemocí. Pro srovnání účinků preparátu utvořili lékaři tři skupiny dětí, které dostávaly tyto preparáty: 1. skupina dibazol, 2. skupina fizrastvor, 3. skupina EPAM.
U všech tří skupin bylo zdraví dětí nastoleno rovnoměrně ve stejnou dobu. Procentuální poměr dětí, u kterých po vyléčení nebyla zaznamenána recidiva, a které při léčbě dostávaly náležité preparáty: 62 % EPAM, 38 % dibozol, 32 % fizrastvor. Analýza ukázala, že EPAM je efektivní a může být užíván v sanatoriích při respiračních onemocněních.


Dětská oddělení pro chronická onemocnění dýchacích orgánů, Novosibirsk, rok 1978. Ředitel dětského oddělení E. N. Virojcov, lékař – pulmonolog L. F. AmosovKlinické výsledky

 

 V průběhu 35 dní skupině dobrovolníků podávali pod jazyk 5 kapek EPAMu každý den. Analogická kontrolní skupina dostávala směs otrub a eukalyptu. Ve zkušební (užívala EPAM) a kontrolní skupině provedli následující testy:

 

1. Kontrola tlaku – každý den.
2. EKG – na konci a na začátku

3. Celkový rozbor krve – na konci a na začátku.
4. Zátěžový test (rychlostní) – na konci a na začátku, též 7., 14., 21. a 28. den.
5. Psychologický test Ljušera – ve stejné dny jako bod 4.
6. Zjištění nervosvalové vytrvalosti – na začátku a na konci.
7. Hodnocení subjektivního stavu na základě standartních norem – každý den


Zápěsťový dynamometr ukazuje zvýšení statické silové schopnosti ve zkušební skupině. Analýza bílých krvinek ukázala přechod adaptačních reakcí organismu do stavu tréninku, což je charakterizováno zmenšením podílu lymfocytů a zvětšením množství neutrofilu, a podtrhuje zpětnou reakci organismu na slabé podráždění.
Vývoj hodnot systolického a diastolického arteriálního tlaku ukazuje postupné snížení systolického tlaku ve zkušební skupině. Úroveň diastolického tlaku se snižuje v obou skupinách, přičemž ve zkušební skupině o něco více.


Ve zkušební skupině bylo zaregistrováno zmenšení psychického neklidu. U 30 % lidí ve zkušební skupině byl zaznamenán pocit přílivu sil, čilost, spokojenost a chuť do života v průběhu 7–12 dní po začátku podávání EPAMu. V kontrolní skupině mělo podobný pocit 10 % lidí.


Ve druhém případě dobrovolníci z řad zdravotníků užívali EPAM v průběhu 4 měsíců od ledna do května. Za tuto dobu nebyly u nich prakticky zaregistrovány nemoci z nachlazení. V několika případech se pouze vyskytly lehké příznaky nachlazení, které byly ukončeny v průběhu 3 dnů bez pracovní neschopnosti.**


Při užívání EPAMu pracovníky druhé nemocnice bylo zaregistrováno snížení pracovní neschopnosti za 4 měsíce o 92 %!! Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy se EPAM nepodával. Pracovní neschopnost ve zkušební skupině (užívala EPAM) byla 8.7 krát menší, než ve skupině kontrolní. Jsou záznamy o efektivním působení EPAMu při léčení herpes labiatis et nasalis u 10 nemocných.***


V období virové infekce, kdy onemocnění
chřipkou probíhala za vysokých teplot, začali přijímat pracovníci toxikologické laboratoře Institutu hygieny EPAM. Mnozí si stěžovali na bolesti v krku, kloubech a únavu. Produkt si kapali po 2–3 kapkách do každé nosní dírky, a to každou hodinu první den onemocnění, a další dny podle potíží. Užívání EPAMu zmenšilo průběh onemocnění: ustoupil kašel, teplota, bolesti v krku a kloubech. Uzdravení bylo nastoleno během 4–5 dní. Při používání preparátu nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky. Někteří pracovníci se nacházeli v těsném kontaktu s nemocnými. Tito pracovníci neonemocněli.****

* Informace o klinických testech preparátů EPAM, které prováděli pracovníci institutu klinické a experimentální medicíny CO AMH CCCP Novosibirsk – 1988
** Výsledky o preventivním a léčebném účinku EPAMu, Nemocnice č. 3, 12. 8. 1982
*** Výsledky lékaře E. I. Larinova o léčení herpes, Novosibirsk 23. 11. 1985
**** Zpráva pracovníků toxikologické laboratoře Institutu hygieny o účincích EPAMu, Novosibirsk 10. 1. 1983