přejít na home
Měny:  CZK  |  EUR

Úvod / Archiv aktualit

Archiv aktualit

16.3 2009 | Voda slaví 16. narozeniny

Na dnešni den připadá Světový den vody.

A co vy? Jaký máte vztah k vodě? Pokládáte ji za nepostradatelnou a životadárnou tekutinu nebo „jenom to“, co musíte denně pít? Ukažme si proto, co vodu dělá vodou.

Lidé snažící se o zdravý životní styl čím dál více pozornosti věnují své výživě. To je jistě správné a důležité, ale stejnou pozornost jako jídlu by měli věnovat i vodě, kterou pijí.

Lidské tělo je totiž z 80% tvořeno právě vodou, mozek dokonce z 90%. Vždyť voda patří k základním podmínkám života a je důležitým nositelem informací. Právě toto je dokázáno výsledky mnoha pokusů konaných v různých zemích celého světa (Japonsko, Francie, Norsko, USA atd.).

Seznámím vás s některými závěry, k nimž došli vědečtí pracovníci v Rusku.

V. Ivanov kupříkladu pozoroval vlastnosti vody poté, kdy se nad nádobou naplněnou vodou modlili pravoslavní i budhističtí mniši. N. Bogdanov pouštěl u nádob s vodou klasickou hudbu (J. S. Bacha, Bethovena, Čajkovského, Mozarta atd.) A. Iljin zkoumal vliv ptačího zpěvu na vodu. Ve všech (a mnoha dalších) případech voda měnila své vlastnosti a to chemické a fyzikální (kyselost neboli pH, bod tání a tuhnutí, rozpouštěcí schopnost). Tyto vlastnosti lze změřit přístroji.¨

Velmi zajímavý pokus provedl A.V.Skvorcov. Postavil nádobu s vodou nad jím namalované strukturátory a nechal 20 minut působit. Potom tuto vodu použil při namíchávání betonu, který porovnával s betonem do nějž byla použita voda, která neprošla tímto procesem. Beton v němž bylo použito vody s informací měl jiný povrch- (jakoby na něm byl namalovaný vzor) a byl o 15% pevnější.

V Rusku odedávna léčitelé nabíjeli vodu svou energií a úspěšně používali k léčbě nemocných. Voda, která přijala kladné informace ať již z motliteb, hudby, obrazů nebo z rukou extrasenzora, mění své biologické vlastnosti. Celé roky se nekazí. Semena, k jejichž klíčení byla použita, vyklíčí mnohem dříve než v kontrolních vzorcích, kde byla použita „normální“ voda. Ovoce a zelenina při zalévání nabitou vodou dává větší úrodu a samotné plody jsou větší. Rovněž živočichové při jejím používání rychleji rostou a déle žijí. U lidí se řada nemocí zmírní a stav pacienta se zlepší.

Právě tak ovšem může voda přijmout negativní informaci. I.Ovečkin svými výzkumy dokázal, že pokud bude nádoba s vodou kupříkladu ve filmovém sále, kde se promítají samé horory, voda si „zapíše“ záporné emoce. Právě tak například hlučné průmyslové prostředí předává vodě nevhodné informace.

Co tedy pít?

Úplně nejlepší je pochopitelně voda přímo z přírodních zdrojů – z pramenů a studánek, která není chemicky upravena. Má-li voda, kterou obsahuje naše tělo mít pozitivní vlivy, informace harmonie, dobra a zdraví, musíme tělu dodávat kladné podněty. Je dobré procházet se přírodou a vnímat její krásu, poslouchat zvuky přírody, šumění lesa, zpěv ptáků. Je dobré naslouchat krásné hudbě, být veselý, pozitivně naladěný. Pokud jsme často nebo stále rozčílení, zlostní, bojíme se něčeho, sledujeme násilnické scény v televizi, horory apod., pak sami vodě v našem těle dodáváme špatné informace. Sami si zapříčiňujeme špatný zdravotní stav a předčasné stárnutí.

V závěru ještě několik slov k otázkám pitného režimu.
Je velmi rozšířený názor, že člověk by měl denně vypít dva až tři, nebo dokonce až čtyři liry vody. Mnozí pak pijí i když nepociťují potřebu a nemají chuť jenom proto, že se domnívají, že prospívají svému zdraví. Takovéto počínání je ale nesmyslné. Tyto informace byli převzaty z Hatha Jogy a doporučení platí pro Indii, kde teplota dosahuje 40° – 50°C a vlhkost vzduchu je vysoká. Kupříkladu v Tibetu či v Číně, kde je horko ale sucho, je vhodné během dne nepít. Pitný režim- tak jako vše ostatní by měl odpovídat klimatickým podmínkám v nichž žijeme a tradicím našich předků. Staří Slované při sobě vaky s vodou určitě pořád nenosili. Pít je nutné tehdy, když pociťujeme chuť. Stejné je to i s množstvím požívané tekutiny - organismus sám nejlépe vyjádří své potřeby. Pít bychom měli pomalu, malými doušky a ne více než 200 – 300ml najednou.

Poslouchejte svou intuici a pijte na zdraví.
Boris Tichanovský