Cesta ke zdraví – Astrální výstup z těla a léčebné transové meditace – všeobecně ozdravný kurz – hotel Bohemia lázně -Karlovy Vary

6.11.2017 - 12.11.2017

6. 11. – 12. 11. 2017 – Cesta ke zdraví – Astrální výstup z těla a léčebné transové meditace – všeobecně ozdravný kurz – hotel Bohemia lázně - Karlovy Vary

 

V první řadě se budeme soustředit na léčebné možnosti astrálních výstupů z těla. Na tomto kurzu vás Boris Tichanovský naučí zcela bezpečnou techniku mimotělního cestování.
Budeme probírat metodiky Michaela Radugy, Joana Zatvornika a Nikona Šedovlasce. Největším mistrovstvím a velkým uměním všech mnichů jakékoliv víry a vyznání bylo odpradávna oddělení duše od těla, neboli astrální výstup z těla, dále také pravé jasnovidectví. Tomuto umění se nejvíce věnovali tibetští mniši, zasvěcovali tomu mnohá léta, někdy i celý život. Některým se to nepodařilo a někomu se výstup z těla podařil pouze několikrát. Našli se jednotliví učitelé, kteří objevili kratší, přímou cestu k ovládání této schopnosti. Jedním z nich byl křesťanský mnich Joan Zatvornik. Joan Zatvornik jako představený kláštera šokoval řádové mnichy, jelikož viděl jejich prohřešky, i když u nich fyzicky v žádném případě nemohl být. Toto umění řádoví mniši a církevní hodnostáři nechápali a někteří dokonce odsuzovali; podle nich člověk nemohl mít takové schopnosti. Po tomto odsouzení se stal Joan Zatvornik raději poustevníkem, rozhodl se přijmout askezi, odešel do ještě větší samoty, aby úplně zasvětil život prožívání této schopnosti. Ještě než z kláštera odešel, připravil několik svých žáků a předal jim své umění. Před Joanem Zatvornikem tuto metodiku ovládali ruské volchvy a Nikon Šedovlasec. Toto tajné učení se chránilo a opatrovalo a tak se dochovalo až do dnešní doby.
Dalším takovým významným člověkem, který se zabývá tímto tématem, je Michael Raduga. Narodil se v akademickém městečku v Novosibirsku. Byl vážně nemocný, trpěl těžkou formou astmatu a alergií. Řadu let užíval silné hormonální léky. Jeho stav se však stále zhoršoval. Poté se začal zabývat astrálními výstupy zaměřenými přímo na uzdravení a zcela se vyléčil. Michael Raduga ještě více rozvinul a efektivně propracoval metodu cestování mimo tělo. Tuto metodiku by mu záviděli i mnozí tibetští mniši. V současné době realizuje své projekty v Kalifornii, v USA a v Moskvě. Jeho hlavním a jediným cílem je rozšířit své knihy (např. Cesty mimo tělo atd.) a své znalosti do celého světa. Tímto způsobem dává lidem možnost se s jeho metodikou co nejvíce seznámit. Podle něho podstatou fáze (lucidního snění, astrálního cestování) je, že člověk při plném vědomí chápe, že se nachází mimo své fyzické tělo, o kterém ví, ale nijak ho necítí. Místo toho se nachází v takovém prostoru, který je stejně reálný z hlediska vnímání a struktury, ale ve kterém prožívání pocitů a zkušeností je ještě intenzivnější, než prožívání běžné reality. Člověk může stejně chodit, dotýkat se, slyšet, vidět, jíst, prožívat radost a bolest, a mnoho dalšího. Kromě toho lze nyní létat, procházet skrz zdi a tak dále. Ve srovnání s tím všechny jiné druhy zábavy vypadají jako dětská hra. Nicméně, každý může používat tohoto stavu k dosažení různých praktických cílů, a tak se stává astrální cestování zábavnou formou osobního rozvoje. Například můžeme získat informace z podvědomí, cestovat, setkávat se s různými lidmi (včetně mrtvých), mít vliv na fyziologii svého těla, rozvíjet tvůrčí a umělecké nadání, plnit si přání, zlepšovat a procvičovat návyky, dovednosti a schopnosti - a toto vše je jen špička ledovce! Při astrálním cestování můžete nalézt většinu odpovědí na nejdůležitější existenciální otázky – Kdo jsme? Proč jsme tady? Kam míříme? Existují minulé životy a život po smrti? Kdo a za jakým účelem nás stvořil? Dá se odpovědět na otázky jak lidí hluboce věřících, tak ateistů. I když po zodpovězení pro ateismus nezůstává žádný důvod. Ale naším hlavním cílem bude soustředit se na léčebné možnosti astrálních výstupů z těla.
Každý den budeme probírat automasáž na vyrovnání energie jin a jang „Babičky Alakajevy“, která probouzí a harmonizuje energetické dráhy v těle. Přirozený způsob aktivizace pomocí jednoduché masáže způsobuje posílení imunitního systému, zlepšení stavu kůže, vlasů a celkové ozdravení organismu. Paní Alakajeva tímto svým systémem pomáhá i při velmi těžkých onemocněních. Její léčebná metoda je v současné době v Rusku velmi populární.

 

Boris Tichanovský Vás ve svém kurzu seznámí se svojí metodou astrálního výstupu z těla – cesty mimo tělo. Opírat se při tom bude hlavně o metodiku Michaela Radugy a dalších prastarých Mistrů a tím spojí vědomosti současného světa s velikými pravdami, které se dochovaly z hlubin věků. Na tomto kurzu Vás každý den čekají transové a léčebné seance s gongem a bubnem. Ke kvalitním výstupům Vám pomůže cvičení zázračného komplexu na páteř a klouby, nekonečné osmičky, tibetské otáčení k aktivizaci mozku a zlepšení paměti.

 

  Informace o kurzu

• Ubytování v hotelu Bohemia lázně a.s., budova Kriváň, dep. Concordia v Karlových Varech, ve dvou a třílůžkových pokojích.
• Strava je vegetariánská i nevegetariánská, formou plné penze.
• Cena kurzu (ubytování, stravování formou plné penze, kurzovní poplatek a rekreační poplatek) je 7 200,- Kč.
• Doprava je individuální.
• Pobyt začíná 6. 11. 2017 večeří a končí 12. 11. 2017 snídaní.
• Ubytovat se můžete 6. 11. 2017 od 16.00 do 17.00 hodin (v sále v 1. patře, vlevo na konci chodby v hlavní budově).
• V 17.00 hod. je zahájení kurzu (v sále v 1. patře, vlevo na konci chodby).
• Možnost parkování automobilu zdarma. Autem dojedete až k hotelu.
• Kurz bude překládán do českého jazyka a můžete si zde zakoupit veškerý výukový a dokumentační materiál. Dále budou k prodeji tibetské přírodní preparáty, pokud máte o zakoupení výrobků se slevou zájem, vezměte si dostatečnou finanční rezervu.
• Doporučujeme si s sebou vzít teplé sportovní oblečení – (cvičení bude probíhat v přírodě i uvnitř), dále karimatku nebo jinou podložku pro masáže na zemi, hrníček, lžičku, volný oděv, plavky, prostěradlo do sauny a ručník. Kdo má rád ping pong, nechť si vezme raketku.
• Náplň kurzu mohou tvořit i vycházky do přírody, nezapomeňte tedy na teplé oblečení a vhodnou obuv.
• Pokud máte zájem tento kurz absolvovat, vyplňte závaznou přihlášku, kterou najdete na internetu nebo v katalogu a odešlete ji na adresu:

 

Eva Cermanová, Malešovská 669, 284 01 Kutná Hora, tel.: 602 141 628 od 10 do 12 a od 14 do 16 hod. Je rovněž možno přihlásit se e-mailem na adresu cermanova@bilyracek.cz. Přihlášky najdete také na www.epam.cz v sekci LÉČITEL Boris TICHANOVSKÝ, Přehled kurzů pro rok 2017, pod názvem Závazná přihláška. Formulář přihlášky si uložte do počítače, přihlášku vyplňte, znovu uložte a teprve poté odešlete jako přílohu e-mailu na již zmíněnou adresu (cermanova@bilyracek.cz). Před odesláním přihlášky proveďte telefonickou rezervaci na výše uvedeném čísle.

 

• Dále je třeba uhradit zálohu ve výši 1 000,- Kč (složenkou typu C) na výše uvedenou adresu. Na složenku do zprávy pro příjemce napište datum kurzu. Pokud platíte za jinou osobu, uveďte její jméno a příjmení. Tento vzkaz musí být krátký, čitelný a tiskacím písmem. Po odeslání přihlášky a zálohy jste již do kurzu zařazeni. V případě, že od Vás neobdržíme zálohu, budou do kurzu zařazeni přednostně další zájemci.
Závaznou přihlášku prosím pošlete do tří dnů po telefonické rezervaci místa v kurzu.
• Doplatek 6 200,- Kč (ubytování, stravování a kurzovní poplatek) budete platit při zahájení v 17.00 hod. v sále.
Přihláška je závazná, pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, je třeba se včas omluvit.
• V případě neúčasti přihlášeného zájemce je možné zálohu převést na náhradníka, který se zúčastní kurzu místo přihlášené osoby. Záloha bude vrácena pouze z vážných zdravotních důvodů po obdržení neschopenky.

• Program kurzů je přibližný a Mistr Boris Tichanovský si vyhrazuje právo upravit podle svého uvážení jejich náplň jednak s ohledem na účastníky a dále podle posouzení konkrétních situací.
• Mistr Boris Tichanovský nabízí účastníkům, kromě programu kurzu, také individuální léčení a konzultace. Při individuálních léčeních Boris Tichanovský léčí nemoci páteře a kloubů, alergie, astma, nemoci vnitřních orgánů, kožní onemocnění, gynekologické potíže, poruchy sluchu a zraku, dětské pomočování a jiné zdravotní problémy. Za léčení zaplatí pracující 500,- Kč, nezaměstnaní, důchodci a studenti 400,- Kč. Léčení akupunkturou stojí 200,- Kč za jedno sezení. Děti léčí Mistr Tichanovský zdarma. Dále Mistr při individuálním léčení provádí léčbu závislostí (alkohol, nikotin). V průběhu jednoho sezení se můžete po předchozí 16ti hodinové abstinenci zbavit kuřáckého návyku a závislosti na alkoholu. Cena jednoho sezení je 1 000,- Kč. Dále Mistr Boris Tichanovský ve svých kurzech nabízí účastníkům individuální konzultaci, což znamená, že s nimi v soukromí zkonzultuje jejich zdravotní stav a doporučí jim dle svého názoru způsob léčby. Konzultace trvá 2 - 5 minut a nárok na ni má každý. Cena konzultace je 100,- Kč. Z technických důvodů individuální léčení a konzultace nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Možnost objednat se na léčení budou mít ti kurzisté, kteří se přihlásí na kurz mezi prvními dvaceti.

 

Denní program kurzu

 

• Snídaně ( 9.00)
• Po snídani od 10.00 probíhá dopolední program
• Oběd (13.00)
• Od 13.00 do 18.00 individuální volno
• Večeře (18.00)
• Od 19.00 večerní blok cvičení a meditací
• Závěr dne zhruba ve 21.30
Časové údaje jsou orientační a může dojít k posunu jednotlivých časů.

Pokud jste vyplnili a odeslali závaznou přihlášku a zálohu a pozorně si vše přečetli, máte nyní dostatek informací, abyste se mohli zúčastnit kurzu. Moc se těšíme na shledání s Vámi v místě konání. Jestliže postrádáte některé informace, které nám unikly, volejte na tel. 602 141 628 od 10 do 12 a od 14 do 16 hod. Od nás už žádnou korespondenci neobdržíte.