přejít na home
Měny:  CZK  |  EUR

Úvod / Projekt Integrace, o.p.s

Chráněná dílna Projektu Integrace

V roce 2006, v rámci PROJEKTU INTEGRACE v součinnosti s firmou EPAM, která je generálním partnerem PROJEKTU a zadavatelem práce, byla otevřena chráněná dílna v Praze 10. Díky spolupráci s tímto partnerem byla také otevřena tréninková dílna v SDM Hvozdy, ve které si klienti začali osvojovat potřebné pracovní návyky. Většinou poprvé také dostávají finanční odměnu za svoji práci a začínají se tak učit zacházet s penězi.
V současné době je zaměstnáno 32 mentálně postižených spoluobčanů.
(Firma EPAM je zadavatelem práce – sypání bylinných směsí, lepení krabiček, balení jílů…atd.)

 
 
 

Poradenská činnost

 

Nabízíme více, než poskytnutí pracovní příležitosti. Hlavně možnost sestavení nového životního scénáře ve spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem a koordinátorem Programu přechodu. To umožní každému uživateli naší služby, aby se v budoucnu samostatně postaral o své potřeby.

 

Seznámí se se svými možnostmi na trhu práce a v tréninkovém prostředí si vyzkouší, jaká práce by pro něj byla nejvhodnější (míra fyzické náročnosti, časové úseky, po které je schopen práci vykonávat, koordinace apod). Ujasní si své reálné možnosti a bude se moci odpovědně rozhodnout a samostatně tak řešit své problémy. Současně si osvojí další potřebné dovednosti a návyky pro samostatné bydlení, komunikaci, cestování apod. Dále se OPS snaží klienty umísťovat do praxe v nechráněném prostředí.

 

Při našich aktivitách ve Středočeském kraji jsme přišli do kontaktu i s lidmi se zdravotním postižením. Překvapili je výsledky, které máme při realizaci osamostatnění lidí s mentálním postižením a začali se na nás obracet se žádostmi o radu a pomoc. Na základě uvedených podnětů bude tento program zpřístupněn i ostatním lidem se zdravotním postižením.

 

S ohledem na dosažené výsledky jsme se rozhodli rozšířit naši činnost z oblasti Středočeského regionu také do ostatních regionů a zřídit další středisko s tímto programem.

 

Veškerá činnost PROJEKTU INTEGRACE, o.p.s. se řídí Standardy kvality poskytování sociálních služeb.