Emocionální nebezpečí

Rok 2016 Datum srpen 3, 2016

Úzkost či stres je z lékařského pohledu složitá kombinace emocí, strachu, zlé předtuchy a obav. Často je doprovázena fyzickými příznaky jako je bušení srdce, pocit nevolnosti, bolest na hrudi a zkrácené dýchání. Úzkost je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu není možné definovat. Členíme ji na kognitivní neboli poznávací, tělesnou, emocionální a behaviorální (vztahující se k chování).

Úzkost či stres je z lékařského pohledu složitá kombinace emocí, strachu, zlé předtuchy a obav. Často je doprovázena fyzickými příznaky jako je bušení srdce, pocit nevolnosti, bolest na hrudi a zkrácené dýchání. Úzkost je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu není možné definovat. Členíme ji na kognitivní neboli poznávací, tělesnou, emocionální a behaviorální (vztahující se k chování).

Při stresu či úzkosti nejde jen o psychické projevy jako je nervozita, pocit napětí, nepohody, obavy, strach apod., ale také projevy somatické (tělesné). V úzkostném stavu se aktivuje biologický stav – akceleruje srdeční činnost, též dýchání, činnost střev a močovodů a jiné tělesné funkce. Stává se, že občas vnímáme tlukot vlastního srdce nebo máme pocit zkráceného dechu, či vnímáme tlak na hrudník, střeva, křeče v končetinách, i např. střídání pocitu tepla a chladu.

Chronicky se vracející stavy úzkosti, které mají podstatný vliv na každodenní život, mohou být diagnostikovány jako úzkostná porucha. Mezi nejběžnější patří kompulzivní porucha (nutkavé jednání člověka), sociálně úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha, agorafobie, panická porucha a specifická fobie. Ty mohou mít vliv i na tělesný stav mající za následek zvýšené riziko onemocnění. Jelikož existuje spojení mezi stresem a nemocí znamená to, že akutní i chronický stres může způsobit onemocnění různého druhu či vést ke změnám v chování nebo ve fyziologii. Stres též může vést k biologickým poruchám, jako je nachlazení. Stresující události jsou např. nespavost, poruchy spánku a jiné zdravotní potíže.

Závěrem lze konstatovat, že úzkostné stavy mohou být závažným problémem mnohých, a je tedy nutno těmto jevům předcházet. Moderní medicína má sice prostředky na maximálně úspěšnou léčbu, avšak jedná se spíše o dlouhodobější proces. Tibetská medicína EPAM i zde nabízí pomocníky při prevenci či zmírnění projevu stresových poruch.
Doporučujeme použití přírodních éterických silic pro vnější a vnitřní použití.

Zde např. Silice EPAM kozlík, který příznivě působí při stresu, lehčích depresích, úzkosti nebo nespavosti.

Také olej Silice EPAM Pelyněk tavričeskij je vhodný při stresu, psychickém vypětí, opět lehčích depresích nebo absenci spánku. Pouze zevní použití.

Aromatická sůl EPAM na příjemný spánek , aroma terapie z přírodních extraktů léčivých bylin je výborná při lehčích depresích či problémech se spánkem.

EPAM 96 Psychický je přípravek, který má příznivý vliv na centrální nervový systém, tudíž je vhodný při menších depresích a úzkostných stavech.Komentáře

Zanechte komentář