19. 7. – 26. 7. 2020 (7 DNÍ) - kurz s názvem Víceúrovňový systém samoléčby a omládnutí lidského organismu LORA Larisy Fotiny – Sloup v Čechách, RS STAP.

Larisa Fotina z důvodu koronavirové situace nebude moci přicestovat, ale povede kurz prostřednictvím kamery, televizní obrazovky a za pomoci instruktorů.

Kosmetická masáž na vyhlazení vrásek v obličeji a vypnutí pleti přispěje k Vašemu zkrášlení. Budeme provádět cviky na zlepšení zraku a sluchu, pročištění jater a ledvin, korekci postavy. Zapojíme také práci s emocemi a nakupenými traumaty, řešení gynekologických a mužských problémů.

„Žádný člověk Vám nezjeví víc, než to, co vidíte v polosnu za úsvitu svého poznání. Učitel, procházející se s hloučkem žáků v přítmí chrámu, jim nepředává svoji moudrost, ale víru a schopnost milovat. Je-li opravdovým mudrcem, nezve vás do domu moudrosti, ale pouze vás dovede k prahu vašeho vlastního poznání. Tak jako stojíme před bohem každý sám za sebe, tak také musíme každý sám projít cestou poznání Boha a Země.“ (Džebran „Prorok“)

V kurzu bude přednášena léčitelská metoda, nazývající se LORA Larisy Fotiny. Kurz odborně povede Larisa Fotina, která vypracovala léčitelský systém ozdravení, díky němuž se stala jednou z nejznámějších a nejpopulárnějších léčitelek v Rusku. Tuto metodu publikovala ve své knize LORA.

Larisa Fotina je kandidátkou lékařských věd a patnáct let pracovala při GNC RF, Institutu lékařsko-biologických problémů RAN, kde se zabývala výzkumem zdraví kosmonautů. Je autorkou více než deseti knih, osmnácti vynálezů a mnoha vědeckých prací zaměřených na lidské zdraví. Jedinečný víceúrovňový systém samoléčby a omlazení lidského organismu neustále rozvíjí a zdokonaluje. Ve světě se proslavil pod názvem LORA. Autorka svůj systém představila v USA, Velké Británii, Bulharsku, Srbsku a Rakousku.

LORA (Láska Osvěcuje Rozum) je jedinečný systém léčby a omlazování organismu, který tisícům lidí pomohl vrátit ztracené zdraví, v krajních případech pozastavil růst chorob, změnil lidem život k lepšímu, upevnil jejich sebedůvěru a opět jim do života vnesl úspěch, radost a pocit harmonie s přírodou a se sebou samým. Víceúrovňový systém samoléčby a omlazení lidského organismu LORA upřednostňuje maximální nezávislost na lécích, lékařích, pomoci druhých a cizích vlivech. Podporuje přirozenou obranu před jakýmkoliv zlem, prevenci chorob a bolestí, cestu, jak se stát sebevědomým a navrátit do života úspěch a radost. 

„Představte si, jak všechno ovládá cosi, co se doslova vznáší ve vzduchu: neklidný, znepokojující, neurčitý pocit blížících se změn. Zdá se, že běžný život se zdravím končí, ale další ještě nezačíná. A tak je to ve všem: v životě, v práci, ale i ve zdraví. To byl kdysi i můj problém. Setkání s mnoha odborníky mi nic nového nepřineslo: pozorují vás, téměř nijak vás neléčí a obvykle nakonec navrhnou jedině operaci. Upřímně se přiznám, že se to bohužel stalo i mně. Za co? Proč k tomu došlo? V mysli mi za čas vyvstal nápad: je třeba se z toho dostat a navrátit si plné zdraví, to, které jsem ještě před krátkým časem měla. Začala jsem vzpomínat. Ano kdysi dávno, po operaci, jsem odmítala mít již navždy jizvu. Nikdy nezapomenu, jak moc jsem se strachovala, aby mi něco takového nezůstalo a naštěstí ne – mám jen stěží viditelnou jizvičku.

Před časem mě po silnějším stresu začala trochu zlobit štítná žláza a co hůře – otekly mi a bolely mě klouby. Vyhlášení odborníci mi stanovili diagnózu červený lupus, ale i z něj jsem se dostala. Jak? Často se mě na to lidé ptají. Vysvětlím Vám, jak a co mě vedlo hledat jiné cesty. Byl to hlavně odlišný přístup k pacientovi ve východní a západní medicíně. Poté, co západní lékařství stanoví pacientovi konečnou celkovou diagnózu, začíná léčení především pomocí léků, zaměřených na odstranění příznaků nemoci, nezabývá se však odstraněním příčiny nemoci. Pacient je při tom pasivní, zcela se spoléhá na lékaře a předepsanou léčbu. V orientální medicíně je to jinak, po nalezení oslabeného místa v obranných silách organismu se odstraňuje příčina, která k onemocnění vedla.

V dnešní západní medicíně se proud, přímo lavina, informací řítí na nezkušeného pacienta, jedince bez životních a lékařských zkušeností, který za to občas velmi draze zaplatí. Naštěstí to nebyl můj případ. Vím jen jedno: dovedla jsem si přesně představit, co by se se mnou stalo, kdybych se nerozhodla pro jiný způsob léčení, než je to klasické západní. Dopadla bych jako úplná troska, všem lhostejná a sobě především. Udělalo se mi z takové představy špatně, pocítila jsem k ní odpor a už jsem nikam víc na vyšetření nešla, přestala jsem chodit na rozbory krve, přestala jsem užívat léky, které jsem vyhodila a místo toho jsem se snažila na nic špatného a nepříjemného nemyslet. Odjela jsem naopak na důležitou služební cestu, kde nebyl čas myslet na hlouposti, kde nebylo možné stonat a naříkat, kde bylo nutné jít ostatním příkladem a stát se jim vzorem – neporazitelným žádnými maličkostmi, jako jsou nemoci. Tehdy jsem byla přesvědčená, že se se svou nemocí dokážu vypořádat sama. Moc jsem chtěla, ale ještě jsem nevěděla jak. Často se mě lidé ptají, jak to všechno začalo. A tak bylo nebylo“…..……

                                                                           (Larisa Fotina „Pomoz si sám Sborník“) 

Rekreační středisko STAP ve Sloupu v Čechách leží přímo pod skalním hradem na rozhraní Českého středohoří a Lužických hor. Okolí je známé svými skalními partiemi a jezerem s přírodním koupalištěm. Okolní skály nás uchvátily natolik, že jsme se rozhodli uspořádat zde opět několik kurzů, abychom tyto překrásné přírodní útvary ukázali co největšímu počtu účastníků. Během kurzu také navštívíme údolí splněných přání s názvem Modlivý důl. Oblast Sloupu v Čechách je známá svou dlouholetou léčitelskou tradicí. V poustevnách ve skalách žili poustevníci, kteří byli vynikajícími bylinkáři a léčiteli. A tak se i my v tomto kraji cítíme dobře. Přímo před rekreačním střediskem se tyčí osamocená, přes třicet metrů vysoká a sto metrů dlouhá pískovcová skála se strmými a značně erodovanými boky. Na ní stojí skalní hrad a kostelík, ke kterým se pojí mnoho legend.

Ubytování je pro nenáročné klienty, WC a sprchy jsou společné a nacházejí se na chodbě.                                

Informace o kurzu

 • Ubytování je v rekreačním zařízení Stap, Sloup v Čechách, ve dvou a třílůžkových pokojích, výjimečně ve vícelůžkových pokojích.
 • Strava je vegetariánská i nevegetariánská, formou plné penze.
 • Cena kurzu (ubytování, stravování formou plné penze, kurzovní poplatek a rekreační poplatek) je 6 400,- Kč.
 • Doprava je individuální.
 • Z České Lípy nebo Nového Boru jezdí autobus do Sloupu v Čechách, kde je zastávka vzdálená 300 metrů od rekreačního zařízení Stap (nachází se pod Skalním hradem).
 • Pobyt začíná 19. 7. 2020 večeří a končí 26. 7. 2020 snídaní.
 • Ubytovat se můžete 19. 7. 2020 od 16.00 do 17.00 hodin (v jídelně v přízemí).
 • V 17.00 hod. je zahájení kurzu (v sále v 1. patře, vlevo na konci chodby).
 • Možnost parkování automobilu zdarma. Autem dojedete až k rekreačnímu zařízení.
 • Kurz bude překládán do českého jazyka a můžete si zde zakoupit veškerý výukový a dokumentační materiál. Dále budou k prodeji tibetské přírodní preparáty, pokud máte o zakoupení výrobků se slevou zájem, vezměte si dostatečnou finanční rezervu.
 • Doporučujeme vzít si s sebou teplé sportovní oblečení, volný oděv, vhodnou obuv.
 • Pokud máte zájem tento kurz absolvovat, vyplňte závaznou přihlášku. Je možné přihlásit se e-mailem na adresu cermanova@bilyracek.cz. Přihlášky najdete na www.epam.cz v sekci KURZY B. TICHANOVSKÉHO, Informace o kurzech 2020, pod názvem Závazná přihláška. Formulář přihlášky si uložte do počítače, přihlášku vyplňte, znovu uložte a teprve poté odešlete jako přílohu e-mailu na již zmíněnou adresu(cermanova@bilyracek.cz). Pokud nemáte email, můžete vyplněnou přihlášku poslat poštou na adresu:
  Eva Cermanová, Malešovská 669, 284 01 Kutná Hora, tel.: 602 141 628 od 10 do 12 a od 14 do 16 hod. Před odesláním přihlášky proveďte telefonickou rezervaci na výše uvedeném čísle.
 • Dále je třeba uhradit zálohu ve výši 1 000,- Kč (složenkou typu C) na výše uvedenou adresu. Na složenku do zprávy pro příjemce napište datum kurzu. Pokud platíte za jinou osobu, uveďte její jméno a příjmení. Tento vzkaz musí být krátký, čitelný a tiskacím písmem. Po odeslání přihlášky a zálohy jste již do kurzu zařazeni. V případě, že od Vás neobdržíme zálohu, budou do kurzu zařazeni přednostně další zájemci.
 • Závaznou přihlášku prosím pošlete do tří dnů po telefonické rezervaci místa v kurzu.
 • Doplatek 5400,- Kč (ubytování, stravování a kurzovní poplatek) budete platit při zahájení v 17.00 hod.
 • Přihláška je závazná, pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, je třeba se včas omluvit – POUZE TELEFONICKY PANÍ CERMANOVÉ! Email neposílejte! (tel.: 602141628)
 • V případě neúčasti přihlášeného zájemce je možné zálohu převést na náhradníka, který se zúčastní kurzu místo přihlášené osoby. Záloha bude vrácena pouze z vážných zdravotních důvodů po obdržení neschopenky.
 • Program kurzů je přibližný a paní Larisa Fotina si vyhrazuje právo upravit podle svého uvážení jejich náplň jednak s ohledem na účastníky a dále podle posouzení konkrétních situací. 

Denní program kurzu

 •       Ráno začínáme každý den rozcvičkou (8.00), následuje snídaně (9.00).
 •       Po snídani od 10.00 probíhá dopolední program.
 •       Oběd (13.00)
 •       Od 13.00 do 18.00 individuální volno.
 •       Večeře (18.00)
 •       Od 19.00 večerní blok cvičení, masáží a meditací.
 •       Závěr dne zhruba ve 21.30. 

Časové údaje jsou orientační a může dojít k posunu jednotlivých časů. 

Pokud jste vyplnili a odeslali závaznou přihlášku a zálohu a pozorně si vše přečetli, máte nyní dostatek informací, abyste se mohli zúčastnit kurzu. Od nás už žádnou korespondenci neobdržíte. Moc se těšíme na shledání s Vámi v místě konání. Jestliže postrádáte některé informace, které nám unikly, volejte na tel. 602 141 628 od 10 do 12 a od 14 do 16 hod. Pokud paní Cermanová nezvedá telefon, má buď pacienty, nebo nějaké jednání. Někdy se stane, že paní Cermanová nestihne zavolat zpět všem. Zkoušejte volat dál, nebo napište sms.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA