MASÉRSKÁ ŠKOLA

EPAM institut vzdělávání v alternativní medicíně - profesionální škola mistra B.TichanovskéhoProfesionální škola mistra B.Tichanovského


Vážení zájemci,

masérská škola bude probíhat od února 2018 do dubna 2019.

 

Na této stránce jsme pro vás připravili stručný, ale praktický informační návod, jak se ve všem orientovat. Oproti minulým ročníkům, které se nám obsahově i kapacitně osvědčily, bude pár drobných změn, o kterých vás budeme v předstihu nformovat. 

Základní informace 

  • Škola bude rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické, které se budou vzájemně propojovat. Teoretická část bude obsahovat nezbytné základy anatomie, fyziologie, biochemie, psychologie, zdravotní tělovýchovu, léčebnou gymnastiku, psychologii (psychodiagnostika, psychoterapie..) a masáže od A do Z.
  • Nemáme ambice vás informačně zahltit, předměty budeme vyučovat s klidem, nadhledem a volným, lehce zapamatovatelným způsobem. Teorii a praxi skloubíme do praktických ukázek a cvičení.
  • Přednášet budeme především o víkendech.

Termíny přednášek 

24. - 25. 2. 2018 (Anatomie, Fyziologie, Biochemie)
28. 3. - 2. 4. 2018 týden Masáže
28. - 29. 4. 2018 (Regenerace, První pomoc, Psychologie)
26. - 27. 5. 2018 (Historie ZTV, Sportovní tréning, Didaktika ZTV, metodické postupy ZTV)
23. - 24. 6. 2018 (Praktická cvičení ZTV)
29. - 30. 9. 2018 (Praktická cvičení ZTV)
15. - 20. 10. 2018 týden Masáže
24. - 25. 11. 2018 (Praktická cvičení ZTV, Platná legislativa pro podnikání ZTV)
26. - 27. 1. 2019 (Praktická cvičení ZTV)
23. - 24. 2. 2019 (Shrnutí, doplňková výuka zaměřena na civilizační choroby)


+ termín zkoušek

Délku výuky jsme prosím stanovili s ohledem na hodinové dotace jednotlivých akreditací, čili Masér 150h (50 teorie + 100 praxe) + ZTV (50 teorie + 100 praxe) 

Výuka se zaměřením

Masér

Instruktor zdravotní tělesné výchovy

Co získám 

   • Absolventi obdrží 2 certifikáty: masér, instruktor zdravotní tělesné výchovy se specializací na nemoci pohybového aparátu.

   • Na certifikáty masér a cvičitel zdravotní tělesné výchovy si lze zažádat o živnostenské listy vázané živnosti.

   • Nové přátelé, nové zkušenosti, nové možnosti. 

Kritéria pro účastníky 

   • Dovršení 18 let.

   • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou/výuční list.

   • Zájem o obor.

   • Celková kapacita kurzu je 35 účastníků. 

Cena 30.000,- zahrnuje 

   • Ubytování a stravu na týdenních intenzivních kurzech

   • Výukový materiál

   • Pomůcky

   • Triko s logem kurzu, určeno, především jako vzpomínka 

   • 10% slevu na produkty Epam, po celou dobu konání školy 

Cena nezahrnuje: dopravu, ubytování a stravu na víkendových kurzech. 

Způsob platby 

Po přihlášení uhraďte prosím zálohu 4000,- na číslo účtu 195881548/0600, do poznámky dejte své jméno a příjmení. Záloha je nevratná. (V případě, že se škola konat nebude, zálohu vrátíme)
Zbylou částku je možné uhradit ve dvou splátkách. První se uskuteční nejpozději měsíc před začátkem školy. Druhá část je nutné uhradit nejpozději do začátku druhého školícího víkendu.

Storno podmínky:

Záloha 4000,- Kč na kurzy je nevratná .(V případě, že se škola konat nebude, zálohu vrátíme)
Pokud se přihlášený klient kurzu nezúčastní a nekontaktuje školu alespoň jeden den předem, není možné vyžadovat ani vrácení doplatku kurzovného. V případě zrušení kurzu ze strany školy, bude celá platba automaticky vrácena na účet klienta. 
Při neúspěšném složení závěrečné zkoušky je možné zkoušku opakovat. Termín opravné zkoušky závisí na domluvě se zkoušejícím, přičemž za každý opravný termín si škola účtuje poplatek 1500,- Kč. 

 

Lektoři 

V tuto chvíli probíhá intenzívní jednání na všech frontách. Můžete se těšit na:

Ing. Boris Tichanovský, netřeba dlouho představovat. Ovládá celé spektrum léčitelských metod, rozličných masáží a manuální terapii. Je Mistrem Reiki, učitel Taj-czy cjuaň a tajné muslimské jógy. Několik let pracoval jako masér a psycholog v olympijském výboru Ruska. Dnes je Boris Tichanovský jedním z nejznámějších léčitelů v České republice a pořádá zde řadu kurzů.

Klaudia Zusková

Psychologie

(Osobnost a její struktura, temperament, motivace, vůle, emoce, skupina, psychologie zátěže, pohybové programy v závislosti na psychologickou složku jedince)

 „Primárne sa v profesijnej oblasti zameriavam na zdravé a efektívne správanie ľudí vo výkonnostne orientovanom prostredí. Využívam holistickú integráciu aktivít, ktoré sú prepojené v pracovnom a mimopracovnom prostredí. Základ tvorí salutogenetický prístup, ktorého piliermi sú somatomentálna (telesná a duševná) vyváženosť; hľadanie činiteľov posúvajúcich nás ku zdraviu a ich posilňovanie v správaní a práca so stresormi, ktoré sú prirodzenou súčasťou nášho života. V oblasti športu je do prístupu zahrnutá psychomotorická príprava.“

Zameranie:

-       Kvalita života a osobnostný rozvoj

-       Športová psychologická príprava

-       Pohyb ako primárna potreba človeka: možnosti modifikácie životného štýlu s trvalým efektom

-       Spoločenská etiketa a biznis protokol

MUDr Iva Havlíčková

Anatomie

Buňky, tkáně, kožní systém, Kostra osy tělní, kostra končetin, klouby, svalová tkáň, oběhový systém, dýchací systém, trávicí systém, vylučování, žlázy s vnitřní sekrecí, CNS, periferní nervový systém, smyslové orgány.

Absolvovala v roce 2013 2.LF UK v Praze. Během studií se věnovala 5 let výuce anatomie jako lektor na Anatomickém ústavu. Od roku 2013 pracuje na Ortopedicko-traumatologickém oddělení Oblastní nemocnice Příbram. Působí také na ortopedickém oddělení v Rehabilitační nemocnici Beroun, ortopedické ambulanci poliklinika Mazurská a v Centru pohybové medicíny prof. Koláře. Absolvovala mnoho kurzů a stáží na téma chirurgie a traumatologie ruky včetně stáží na Klinice chirurgie ruky Vysoké nad Jizerou, což je obor, kterému by se ráda podrobně věnovala i do budoucna.

MUDr. Vlasta Syslová – Zdravotní tělesná výchova

Didaktika ZTV

(Charakteristika ZTV, Historie ZTV, Pohybové aktivity ve zdravotní TV, organizační formy…)

 „V roce 2013 jsem zakončila praxi praktického lékaře pro děti a dorost, poté jsem ještě provozovala lékařskou poradnu pro sportovce, na níž mám certifikát.

Od mládí jsem všestranně sportovala. Tenis, lyžování, plavání, cvičení. 

Již více než 40 let se zabývám instruktorskou a lektorskou činností, nyní převážně ve zdravotní tělesné výchově.

Jsem absolventka

-       kurz instruktor fitness

-       vyškolená pro práci a cvičení na posilovacích strojích se zřetelem na zdravotní aspekt ve Vídni a v Londýně

Lektorské činnosti:

-       instruktorů pro ČASPV

-       ČOS (Sokol)

Jsem členkou Společnosti tělovýchovného lékařství a jejím prostřednictví čerpám informace ze všech oborů, s pohybovou aktivitou souvisejících.“

Mgr. Jana Duchoslavova

Regenerace, Výživa a Hygiena

(Regenerace, Masáže, zábaly a koupele, racionální výživa, pitný režim, potravinové doplňky, čaje, včelí produkty, biologický a kalendářní věk)

Praxe:
- 2013 - ambulantní fyzioterapie v německém Giessenu - 4 měsíce v rámci studijního pobytu nutriční terapie na Justus Liebig Universität
- 2013 - 2014 práce v Domově seniorů Slunečnice jako fyzio
- od 2016 působím v CKP Dobřichovice - jako fyzioterapeut i jako nutriční
- od 2016 působím ve VŠTJ Medicina Praha (RC Salmovská), kde pracuji především s lidmi s civilizačními onemocněními a seniory. Zde vedu cvičení, máme konzultace a vedu tříměsíční redukční programy. Jezdíme s klienty centra na rekondiční pobyty. Pod touto institucí se též podílím na organizaci a výuce akreditovaného kurzu Lektor zdravotní tělesné výchovy se zaměřením právě na civilizační onemocnění.
Často ke mně spadají osoby, u kterých je snaha o propojení fyzia i nutriční terapie. 

Mgr. Miroslav Zítko

Zdravotní TV

Absolvent FTVS UK
Učitel na Tělovýchovné škole ČUV ČSTV (gymnastika). Odborný asistent na katedře gymnastiky FTVS UK. Vedoucí lektor komise gymnastiky ČASPV. Absolvent mezinárodního kurzu FIG  „Foundation of Gymnastics“
Trenér sportovní gymnastiky
Lektor ČASPV, Českého svazu aerobiku, Českého lyžařského svazu, Fotbalové asociace ČR
Autor několika publikací: „Kompenzační cvičení“, „Všeobecná gymnastika“, „Základní gymnastika“, „Akrobacie“, „ Skoky z malé trampolínky“ apod.

PaedDr. Ladislav Pokorný

PRVNI POMOC
(Zástava dechu, zástava oběhu, poruchy vědomí, krvácení, šokové stavy Poranění páteře a míchy pneumotorax, rány, chemická poranění, poranění pohyb.  aparátu  Infarkt, stavy dušnosti, náhle stavy při cukrovce,  křečové  stavy, otravy, transport)

Vedoucí oddělení sportovních her

Odborné zaměření
Sportovní hry – házená, volejbal, florbal, fotbal, tenis, Bruslení, lední hokej, rychlobruslení.
Sportovní masáže, traumatologie, první pomoc, TV lékařství

Člen výboru VŠSK
Člen komise florbalu ČAUS
Člen realizačních týmů světových univerziád a akademických mistrovství světa ve florbalu
Trenér reprezentačních výběrů UK v ledním hokeji a ve florbale žen

...a stále jednáme...

Kde se bude vyučovat 

 • Víkendové kurzy budou probíhat ve vegetariánské restauraci ETNOSVĚT (http://etnosvet.cz
 • Sportovní, školicí a klubové centrum ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Přihlášení 

Pro přihlášení se prosím registrujte na danielknop@seznam.cz, nebo volejte na 775 011 498

Věříme, že se budete v naší škole a všech doprovodných akcích cítit dobře a že bude naše nabídka tou správnou cestu k vašemu dalšímu poznávání a vzdělávání. Společně s celým kolektivem lektorů ručíme za znalosti, které si od nás odnesete. Naučené postupy budete schopni okamžitě použít v praxi, budete připraveni na podnikání, či novými znalostmi obohatíte svůj soukromý život.

Předem děkujeme za Váš zájem. Pro případné dotazy jsem Vám kdykoliv k dispozici.

 

Daniel Knop

danielknop@seznam.cz

775 011 498