31. 7. – 6. 8. 2021 – kurz  Taj-czy cjuaň (Tai-či) Škola dřímajícího tygra - kurz pro začátečníky i pokročilé – Sloup v Čechách, Rekreační středisko STAP 

Taj-czy cjuaň (Tai-či) je jedním z nejpopulárnějších čínských bojových umění. Filosofem, ideologem a zakladatelem Taj-czy cjuaň byl legendární Bodhidharma,
i když samotný název Taj-czy cjuaň vznikl až o několik století později. V 1. století n. l. Bodhidharma přišel do šaolinského kláštera z Indie a začal učit mnichy, že do stavu osvícení u-sin, prvního stadia mysli Buddhy, je možné se dostat i pomocí fyzických cvičení – meditace v pohybu, a to dokonce mnohem rychleji, než modlitbami a meditacemi v klidu. Mnozí mniši zprvu novátorské myšlenky Bodhidharmy odmítali a představený kláštera se rozhodl ho vykázat. Bodhidharma odešel sám a usadil se poblíž klášterní zdi, kde se ponořil do hluboké meditace. Kdykoli se na něj přišli mniši podívat, seděl v pozici lotosu. Nikdo nevěděl, jestli jedl nebo pil. Možná byl dokonce ve stavu samathy. Dvacátý den k němu přišla delegace mnichů, Bodhidharma otevřel oči a řekl: „Neukončím svou meditaci, dokud nebude nový císař pod nebesy, neodejdu do jiných světů, dokud nebude Šaolin znám po celé Číně.“

Za týden spadl císař během lovu z koně a večer zemřel. První proroctví Bodhidharmy se vyplnilo. Čtyřicátý den mniši vyhnali z kláštera dosavadního představeného a jako jeho nástupce si vybrali Bodhidharmu. Přišli k němu při východu slunce, ale on jen nehybně seděl a mlčel. Rozhodli se počkat do západu slunce s tím, že pokud do té doby Bodhitharma nepřeruší meditaci, vyberou si jiného představeného. Když slunce začalo zapadat, Bodhidharma otevřel oči, protáhl se, vstal a mlčky s mnichy odešel do kláštera. Bodhidharma pomocí určitých cvičení – dynamické meditace otevíral u mnichů neobyčejné schopnosti a talenty. Docílil duchovního rozvinutí nadpřirozených sil. Čínský učitel Borise Tichanovského Tan Czun Miň vyprávěl o Bodhidharmovi tak živě, jako by sám byl jedním z mnichů Šaolinu. Když se ho žáci zeptali, jak je možné, že zná tak dobře tuto historii, řekl naprosto vážně (vždy mluvil vážně): „Viděl jsem to.”

Pokračovatelem těchto idejí vnitřního stylu bojového umění byl Čang San-feng, který ve dvanáctém století zkombinoval bojové techniky, založené na pohybech hada a bílého čápa („vnější síla“ svalů s „vnitřní silou“ čchi – životní energie).

V 17. století se velký učitel a legendární generál Čcheň Wan-tin vrátil k myšlenkám Bódhidharmy. Svůj styl nazval taj-czy cjuaň. V překladu to znamená „cesta k dokonalosti přes bojové umění“. V taj-czy cjuaň je důležité maximálně využívat možnosti svého těla. Toto učení zdokonaluje fyzickou, psychickou i energetickou stránku člověka a díky tomu je možné dosáhnout až neobyčejných schopností. Podrobněji se o vzniku taj-czy cjuaň dozvíte v tomto kurzu. Po většinu doby bylo umění taj-czy cjuaň udržováno v tajnosti, teprve začátkem minulého století bylo zpřístupněno širší veřejnosti.

Taj-czy cjuaň není pouhé cvičení, ale jedná se o filozofii, energii, dýchání, meditaci a další. Je to životní styl. Ve cvičení musí být obsaženy určité principy. Pokud nejsou, není to pravé taj-czy cjuaň. Je tedy velice důležité mít dobrého učitele. V Asii dlouho panoval názor, že Evropané podstatu některých praktik nemohou pochopit, proto mistři své evropské žáky hlubšímu vědění ani perlám tohoto systému neučí. Mistr Tichanovský měl štěstí, že ho učil vynikající čínský mistr Tan Czun Miň, který mu předal podstatu cvičení taj-czy cjuaň. Tan Czun Miň jim také ukázal několik malých zázraků. V patnáctistupňovém mrazu se zul, svlékl do plavek a bos pomalu a ladně tančil svou sestavu na sněhu. Po chvíli jeho tělo zčervenalo jako po sauně a o něco později mu po obličeji a těle začal stékat pot. Z jejich pohledu to vypadalo, že naprosto neztrácí energii a jen se ladně, jakoby ve spánku, pohybuje.

Nyní máte možnost naučit se v Čechách taj-czy cjuaň nejen jako vnější pohyby, ale osvojit si i používání vnitřní síly (čchi - životní energie). Naučíte se pohyby provádět správně s nekonečnou osmičkou. Váš pohyb bude měkký a zároveň pevný. Taj-czy cjuaň bez nekonečné osmičky sice hezky vypadá (podobá se to spartakiádě), ale pravý účinek tak nikdy nepocítíte. Taj-czy cjuaň je především cestou ke zdokonalování a k osvícení.

V Čechách se stalo pořádání kurzů taj-czy cjuaň již tradicí. Mistr Boris Tichanovský učí komplex TAJ-CZY CJUAŇ „Koule v řece”, dále TAJ-CZY CJUAŇ 24 forem ve stylu TAN. Boris Tichanovský je jediný učitel, který dokáže za týden naučit obě tyto sestavy. Daří se mu to díky jeho unikátním schopnostem a specifickým autorským metodám učení. Svým žákům předává informace nejen slovně, ale také bezprostředně do vědomí a podvědomí. Kurz je připraven pro začátečníky, kteří se chtějí taj-czy cjuaň naučit. Ale i pro pokročilé, kteří se chtějí zdokonalit. Kromě cvičení, vás čekají legendy, relaxační techniky a další praktiky posilující zdraví organizmu. Při taj-czy cjuaň si zároveň velice důkladně procvičíte svaly a klouby (především kyčelní a kolenní). Cvičení probíhá převážně venku, do budovy se uchylujeme pouze v případě velmi nepříznivého počasí. Pro kurzisty jsme připravili výukové DVD, které je možno zakoupit. 

Rekreační středisko STAP ve Sloupu v Čechách leží přímo pod skalním hradem na rozhraní Českého středohoří a Lužických hor. Okolí je známé svými skalními partiemi a jezerem s přírodním koupalištěm. Okolní skály nás uchvátily natolik, že jsme se rozhodli uspořádat zde opět několik kurzů, abychom tyto překrásné přírodní útvary ukázali co největšímu počtu účastníků. Během kurzu také navštívíme energeticky silné svaté místo Rang-Po a údolí splněných přání s názvem Modlivý důl. Oblast Sloupu v Čechách je známá svou dlouholetou léčitelskou tradicí. V poustevnách ve skalách žili poustevníci, kteří byli vynikajícími bylinkáři a léčiteli. A tak se i my v tomto kraji cítíme dobře. Přímo před rekreačním střediskem se tyčí osamocená, přes třicet metrů vysoká a sto metrů dlouhá pískovcová skála se strmými a značně erodovanými boky. Na ní stojí skalní hrad a kostelík, ke kterým se pojí mnoho legend.

Ubytování je pro nenáročné klienty, WC a sprchy jsou společné a nacházejí se na chodbě. 

Informace o kurzu 

 • Ubytování je v rekreačním zařízení Stap, Sloup v Čechách, ve dvou a třílůžkových pokojích, výjimečně ve vícelůžkových pokojích. WC a sprchy jsou společné a nacházejí se na chodbě.
 • Strava je vegetariánská i nevegetariánská, formou plné penze.
 • Cena kurzu (ubytování, stravování formou plné penze, kurzovní a rekreační poplatek) je 5 900,- Kč.
 • Doprava je individuální.
 • Z České Lípy nebo Nového Boru jezdí autobus do Sloupu v Čechách, kde je zastávka vzdálená 300 metrů od rekreačního zařízení Stap (nachází se pod Skalním hradem).
 • Pobyt začíná 31. 7. 2021 večeří a končí 6. 8. 2021 snídaní.
 • Pro instruktory a pokročilé je možnost přijet 31.7.2021 v 10:00 hod. a nebo již 30.7.2021 večer, přespat v sále na vlastní karimatce a  spacáku za 100Kč/noc  a druhý den se zúčastnit dopolední a odpolední výuky pro instruktory. Boris Tichanovský se bude věnovat pouze instruktorům, pokročilí se mohou dívat a cvičit společně s nimi. Je možno po předchozí domluvě objednat snídani a oběd. Pokud se chcete této výuky zúčastnit, napište to prosím do přihlášky a případně napište do přihlášky nocleh v sále, či jednotlivou stravu.
 • Ubytovat se můžete 31. 7. 2021 od 16.00 do 17.00 hodin (v jídelně v přízemí).
 • V 17.00 hod. je zahájení kurzu (v sále v 1. patře, vlevo na konci chodby).
 • Možnost parkování automobilu zdarma. Autem dojedete až k rekreačnímu zařízení.
 • Kurz bude překládán do českého jazyka a můžete si zde zakoupit veškerý výukový a dokumentační materiál. Dále budou k prodeji tibetské přírodní preparáty, pokud máte o zakoupení výrobků se slevou zájem, vezměte si dostatečnou finanční rezervu.
 • Doporučujeme vzít si s sebou teplé sportovní oblečení (cvičení bude probíhat venku v přírodě i uvnitř), dále karimatku nebo jinou podložku pro masáže na zemi, hrníček, lžičku, volný oděv, přezůvky, plavky, ručník, prostěradlo do sauny. Vedoucí ubytovacího zařízení si nepřeje používání jeho prostěradel do sauny a k jiným účelům. Přivezte si tedy své. Kdo má rád ping pong, vezměte si raketu.
 • Náplň kurzu mohou tvořit i vycházky do přírody, nezapomeňte tedy na teplé oblečení a vhodnou obuv.
 • Pokud máte zájem tento kurz absolvovat, vyplňte závaznou přihlášku. Je možné přihlásit se e-mailem na adresu cermanova@bilyracek.cz. Přihlášky najdete na www.epam.cz v sekci KURZY B. TICHANOVSKÉHO, Informace o kurzech 2021, pod názvem Závazná přihláška. Formulář přihlášky si uložte do počítače, přihlášku vyplňte, znovu uložte a teprve poté odešlete jako přílohu e-mailu na již zmíněnou adresu(cermanova@bilyracek.cz). Pokud nemáte email, můžete vyplněnou přihlášku poslat poštou na adresu:
  Eva Cermanová, Malešovská 669, 284 01 Kutná Hora, tel.: 602 141 628 od 10 do 12 a od 14 do 16 hod. Před odesláním přihlášky proveďte telefonickou rezervaci na výše uvedeném čísle.
 • Dále je třeba uhradit zálohu ve výši 1 000,- Kč (složenkou typu C) na výše uvedenou adresu. Na složenku do zprávy pro příjemce napište datum kurzu. Pokud platíte za jinou osobu, uveďte její jméno a příjmení. Tento vzkaz musí být krátký, čitelný a tiskacím písmem. Po odeslání přihlášky a zálohy jste již do kurzu zařazeni. V případě, že od Vás neobdržíme zálohu, budou do kurzu zařazeni přednostně další zájemci.
 • Závaznou přihlášku prosím pošlete do tří dnů po telefonické rezervaci místa v kurzu.
 • Doplatek 4 900,- Kč (ubytování, stravování a kurzovní poplatek) budete platit při zahájení v 17.00 hod. v sále.
 • Přihláška je závazná, pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, je třeba se včas omluvit – POUZE TELEFONICKY PANÍ CERMANOVÉ! Email neposílejte! (tel.: 602141628)
 • V případě neúčasti přihlášeného zájemce je možné zálohu převést na náhradníka, který se zúčastní kurzu místo přihlášené osoby. Záloha bude vrácena pouze z vážných zdravotních důvodů po obdržení neschopenky.
 • Program kurzů je přibližný a Mistr Boris Tichanovský si vyhrazuje právo upravit podle svého uvážení jejich náplň jednak s ohledem na účastníky a dále podle posouzení konkrétních situací.
 • Mistr Boris Tichanovský nabízí účastníkům, kromě programu kurzu, také individuální konzultaci, což znamená, že s nimi v soukromí zkonzultuje jejich zdravotní stav a doporučí jim dle svého názoru způsob léčby. Konzultace trvá 2 - 5 minut a nárok na ni má každý. Cena konzultace je 100,- Kč. Z  technických důvodů individuální konzultace nejsou zahrnuty v ceně kurzu. 

Denní program kurzu

 •       Ráno začínáme každý den rozcvičkou (8.00), následuje snídaně (9.00).
 •       Po snídani od 10.00 probíhá dopolední program.
 •       Oběd (13.00)
 •       Od 14.00 do 18.00 odpolední program a individuální volno.
 •       Večeře (18.00)
 •       Od 19.00 večerní blok cvičení a vyprávění legend
 •       Závěr dne zhruba ve 21.30 

Časové údaje jsou orientační a může dojít k posunu jednotlivých časů. 

Pokud jste vyplnili a odeslali závaznou přihlášku a zálohu a pozorně si vše přečetli, máte nyní dostatek informací, abyste se mohli zúčastnit kurzu. Od nás už žádnou korespondenci neobdržíte. Moc se těšíme na shledání s Vámi v místě konání. Jestliže postrádáte některé informace, které nám unikly, volejte na tel. 602 141 628 od 10 do 12 a od 14 do 16 hod. Pokud paní Cermanová nezvedá telefon, má buď pacienty, nebo nějaké jednání. Někdy se stane, že paní Cermanová nestihne zavolat zpět všem. Zkoušejte volat dál, nebo napište sms.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA