ROZHOVOR S BORISEM TICHANOVSKÝM

Přinášíme Vám aktuální rozhovor s Borisem Tichanovským.

Mistr Boris Tichanovský

Jaká je Vaše původní profese?

"To je těžké říci, protože jsem léčil už v době svého mládí.Bylo a je to moje hobby. Ale vystudoval jsem institut lesního inženýrství. Skončil jsem s červeným diplomem a začal jsem působit na katedře botaniky ve Voroněži. V lese se mi ale nikdy nepodařilo pracovat. Bylo to v době perestrojky v 80.letech minulého století. Začal jsem rozlišovat různé druhy energií. V rámci disertační práce na téma působení biopole člověka na rostliny, semena a rostlinné tkáně jsem udělal experiment: Nad některými semeny jsem na chvíli podržel ruku a ona o dva dny předstihla v růstu kontrolní vzorek. Chtěl jsem dokázat, že člověk může svým působením ovlivnit rostliny. Načež mi vedení fakulty sdělilo, že takové téma neobhájím. Odešel jsem tedy z institutu a začal jsem působit v centru netradiční medicíny. Potom jsem ještě vystudoval zdravotní školu s červeným diplomem."Jaké je léčitelství v Rusku a v České republice?

"V Rusku znám léčitelské prostředí dobře, v České republice již méně. Počátkem 90.let zažilo velký rozkvět. Bohužel se vedle skutečných léčitelů objevovali i ti, kteří své schopnosti přecenili, nebo je jenom předstírali. Léčitelství se stalo mým koníčkem a zároveň profesí. Během těch 30ti let, kdy se touto oblastí zabývám, neuplynul den, abych někoho neléčil. Zaregistroval jsem, že poslední dobou v obou zemích sílí tlak na léčitele jak ze strany vlády, tak lékařů a farmaceutických firem. Je samozřejmé, že by výrobci léčiv uvítali, kdyby lidé užívali pouze chemické léky. Některé léky však více škodí než prospívají. Léčitelé proto vždycky byli a budou. Pomáhají všude tam, kde klasická medicína selhává. A jak si vybrat dobrého léčitele? Obracejte se na ty, jejichž praxi prověřil čas."Ovládáte několik metod léčení. Je některá z nich nejlepší?

"Měl jsem v životě štěstí na skutečné mistry. Tibetskou medicínu jsem se učil u profesora Zolotnického, který strávil 15 let v Tibetu, čínskou medicínu u čínana Tan Czuna, chiropraxi v Rusku u velmi známého odborníka Kasjana, také jsem studoval u Džuny Davitašvili. Mým prvním učitelem reiky byl před 25 lety Hans Trifild. Nyní jsem sám mistrem reiky, vyučuji taj-czy Juan, při léčení používám akupunkturu, chiropraxi, masáž a tibetskou medicínu. Může se zdát, že to jsou velmi odlišné metody, ale mají tentýž základ. Právě proto, že ovládám různé terapie, pomáhám většímu počtu nemocných. Vždyť pro jednoho pacienta je vhodnější jedna metoda a pro druhého zase jiná. Víte, žádné knihy vám nepomohou tolik co učitel. Bez něho se nepohnete vpřed. V tomto směru jsem měl ohromné štěstí.Spíše bývá zvykem, že se člověk specializuje na jeden druh činnosti. Ale vy se zabýváte řadou oborů, často diametrálně odlišných….

"Často se mě lidé ptají, jak to mohu všechno zvládnout. Základ je v tom, že vše souvisí se stavem transu, hluboké meditace. V tomto rozpoložení mohu prakticky dělat cokoliv."Mistr Boris Tichanovský

V tomto stavu se udržujete vědomě nebo podvědomě?

"V případě nižší úrovně transu, vědomě. Jestliže je třeba jít hlouběji, jde již o nevědomé udržování. To je vlastně základ. Šance člověka se s úrovní transu zvyšují. Proto je pro mě jednoduché dělat třeba reiky, chiropraxi, diagnózu, akupunkturu, vlastně cokoliv."Máte nějaký rituál?

"Den začínám rozcvičkou, běhám po lese a zpravidla si zacvičím Taj-czy cjuaň. Oblíbil jsem si také lyže a plavání."Přestože jsou informace určené pro všechny, proč každý není schopen je pochopit?

"Energie Boha, informace vesmíru je přítomna všude a vždy, ale pocítit ji není dáno každému, přestože každý tyto schopnosti někde uvnitř má. Je třeba se přiblížit stavu bez myšlení, aby bylo možné pocítit energii vesmíru. Pokud budu mluvit za sebe občas se mi to povede."Při léčení kombinujete japonské, čínské a tibetské metody. Můžete je porovnat?

"Všechny východní metody, které používám, mají stejný základ, ale mají také své tradice a konkrétní postupy, které se propracovávaly dlouhá tisíciletí. Někdy používám současně tibetskou masáž, manuální terapii-chiropraxi a například akupunkturu, což znamená, že tyto metody lze vzájemně kombinovat.Také ve svých kurzech používám cvičení na klouby a páteř, které pochází z hatha jógy a muslimské jógy. Velmi vhodná jsou i některá cvičení zdravotní gymnastiky. Východní metody nevycházejí z rozumu, nýbrž ze srdce. Jsou důkladně propracovány a prověřeny, na rozdíl od evropských metod, které se mění každý rok. Právě proto používám převážně východní systémy a masáže. Komplex všech léčebných metod které používám se nazývá EPAM terapie."Co si konkrétně máme představit pod pojmem manuální terapie-chiropraxe?

"Jde o specifickou masážní manipulaci zaměřenou na klouby a páteř. S její pomocí lze odstranit bolest, vyhřezlou ploténku, což se jinými metodami nedaří. Napravování kostí neboli manuální terapii odpradávna používali staří Slované. Znali ji ve starém Egyptě, Řecku i Římě. Tuto metodu již popsal Hippokrates. Důležité místo zaujímala tato metoda také v čínské a tibetské medicíně, známá byla i v jiných východních zemích. Společně s osidlováním Ameriky, kde našla široké uplatnění a byla zařazena do oficiální medicíny. Tam tato metoda dostala název manuální terapie. V minulém století se rozdělila na dva směry: Chiropraxi a osteopatii. Z Ameriky se jako oficiální metoda vrátila zpět do Evropy. Nejznámější český manuální terapeut, profesor Levit, napsal knihu o manuální terapii, která byla přeložena do několika světových jazyků. V Rusku je nejznámější manuální terapeut Mudr.Kasjan u něhož jsem tuto metodu studoval."Mistr Boris Tichanovský

Další málo známý termín muslimská jóga….

"Jedná se o odvětví jógy obohacené o učení súfistů neboli muslimských duchovních učitelů. V minulosti byla rozšířena na území států střední Asie, například Buchary, Kábiru, Samarkandu a jiných. Byla tajná a učili se ji pouze vládci, emíři, vezíři a jejich nejbližší okolí. Panovníci díky tomuto učení oplývali neobyčejnými schopnostmi a ostatní lidé je uctívali jako vyšší bytosti, protože sami k němu neměli přístup. Tajnou muslimskou jógu poprvé popsal ve svých knihách M.Norbekov. Dozvěděl se o ní od svého učitele, jehož praděd byl lékař emíra a dobře ji znal. Na jejím základě propracoval systém svých kurzů. V tajné muslimské józe se důraz klade na imaginaci člověka, jenž se učí představovat si své orgány a také teplo a chlad v libovolné části těla nebo orgánu.

Uvedu příklad:
Při představě tepla se cévy rozšiřují a do daného místa přitéká více krve, při představě chladu se cévy zužují a krev rychle odtéká.Tímto způsobem můžeme několikrát zrychlit krevní oběh v libovolné části těla nebo orgánu. Posílíme tím výživu organismu a urychlíme proces hojení a regenerace. M. Norbekov to při svém výzkumu dokázal na lékařských diagnostických přístrojích. Hlavní a nejdůležitější v této metodě je uzdravení psychiky a psychická příprava člověka na řešení jeho zdravotních problémů. Metoda obsahuje i dýchací cvičení automasáž. Touto metodou si můžete vyléčit všechny zdravotní problémy. Na základě muslimské jógy je také postavena naše rozcvička na klouby a páteř, která umí vyléčit i vyhřezlou plotýnku. Rozcvička je součástí mých kurzů a natočili jsme ji na DVD."O jaké kurzy, které pořádáte, je největší zájem?

"O léčení zraku, protože v tomto směru lze dosáhnout skutečně dobrých a rychlých výsledků. S pomocí našeho kurzu si lidé mohou zcela vyléčit glaukom, zánět sítnice a očního nervu, krátkozrakost a dalekozrakost. Krátce poté, co zveřejním rozpis kurzů, tyto jsou nejrychleji obsazeny. Kurzy na léčení očí máme také natočeny na DVD, kde zájemci naleznou teoretickou a praktickou část. Na druhém místě je reiky, následuje zlepšení stavu páteře a kloubů, thajské masáže, tibetské metody léčby, transové metodiky."Víte, po pravdě řečeno,nejsem si jistý, zda pro nás Evropany má tibetská medicína ten správný význam. Chápu,když se praktikuje třeba v Asii…

"V tomto s Vámi nesouhlasím. Od všeho je třeba si vzít perly - ty nejlepší věci. A je jedno, jestli Evropan, Američan nebo Asiat. Např. Japonci rozpracovali léčebnou techniku, kterou bez problémů mohou používat všichni Evropané. Stejně tak čínská medicína, která se s úspěchem využívá v celém světě. No a tibetské principy rovněž účinkují v Evropě i jinde stejně jako v místě svého vzniku."Mistr Boris Tichanovský

Jak vnímáte rozdíl mezi Východem a Západem?

"Evropané všechno vědí, dokážou štěpit atomy, znají hvězdy, nauky, jenom neznají sebe. Svoji mysl obracíme směrem ven, kdežto Tibeťané zase dovnitř. Toto souvisí u západního člověka i s různými nemocemi a stresovými stavy, ke kterým dochází. Je třeba se zastavit a obrátit svoji mysl dovnitř. Asiaté to v sobě již mají,ale my se tomu musíme učit."Žijeme v době, kdy stresorů okolo nás přibývá,pracovní napětí vzrůstá. Člověk má na regeneraci organismu stále méně času. Jak se tomu účinně bránit?

"To, co říkáte, je pravda. S tím souhlasím. Ale v momentě, kdy nejste v práci, je důležité veškeré napětí ze sebe jakoby odhodit, umět vysadit.Třeba pět minut před spánkem nebo ráno po probuzení, zcela vypnout mozek, na chvíli utéci k Bohu. Několik minut denně najde každý."Jste věřící?

"Ano. Vyznáním jsem pravoslavný křesťan, ale mám i vztah ke katolické a židovské víře, k islámu, buddhismu, hinduismu…Veškeré religie jsou stejné, vedou ke stavu hlubokého transu. Pouze každý druh náboženství má svoji metodu, jak tohoto cíle dosáhnout. V křesťanství mluvíme o svatých-o lidech, kteří slyší a cítí Boha, kteří mohou dělat zázraky."

Totéž v islámu: to jsou ti, kteří se obracejí k Mohamedovi, v buddhismu zase k Buddhovi…Bůh je vrchol na který vystoupí jen někdo. Všichni ostatní zůstávají na různých úrovních, kterých dosáhnou.Kdy vlastně máte dovolenou?

"Už mnoho let jsem neměl volno. Před půl rokem jsem odcestoval do Thajska kvůli thajským masážím, seznámit se s tímto oborem v místě vzniku."Ve Vašich kurzech používáte léky připravené podle tibetských receptur…

"Především je to EPAM- Jedná se o složitý výrobek obsahující propolis, pupeny a mladé výhonky léčivých rostlin, mumia, jenž je specielně energeticky upravený. Existují universální EPAMy, které normalizují imunitu, ale i specializované působící na konkrétní onemocnění, například jaterní EPAM 35, kosmetický EPAM 37, protizánětlivý EPAM900, mužský EPAM 900T, ženský EPAM 12 ,protialergický EPAM 11, hojivý EPAM 8, EPAM 31regenerující tkáně ,EPAM 96 psychický, který léčí deprese, úzkost, alkoholismis. Všechny EPAMy vytvořil profesor Skvorcov v Novosibirsku na základě tibetských tajných receptur, které objevil, když se v sibiřské akademii věd se podílel na překladu tibetských traktátů. Na základě dalších tibetských receptur od profesora Zolotnického jsme vytvořily přípravky na vnější použití:soli, jílové obklady, balzámy, oleje."Co byjste radil lidem, kteří jsou mimořádně exponováni a v práci tráví deset a více hodin denně?

"Přihlásil bych je na jeden ze svých kurzů, kde by se naučili tomu, že každý den je alespoň půlhodina potřebná k malé rozcvičce, aby se rozpohybovali. Čím je člověk starší, tím více času potřebuje na tělesnou aktivitu, aby se cítil lépe. Dobré je plavání, běh, lyžování, anebo procházka po lese, abychom se alespoň na chvíli odpoutali od svých každodenních starostí."Co by jste popřál čtenářům našeho internetu?

"Všem lidem chci ze srdce popřát především dobrou náladu. Ten, kdo se umí radovat z maličkostí – květin, nebe, sluníčka a jenž nalezl radost i v obyčejných činnostech, jako je procházka, sport nebo zahradničení, se cítí spokojeně a zdravě. Bůh stvořil člověka, aby se radoval, o tom jsem hluboce přesvědčen. Pokud se radujeme, raduje se i Bůh. Ne náhodou křesťanství považuje smutek za velký hřích. Nevážím si lidí, kteří si neustále na něco stěžují. Podle mého názoru si takhle nelze počínat. Proto všem přeji, aby nalezli radost v každé maličkosti všedního dne. Všechno ostatní přijde samo."Děkujeme za rozhovor