TERAPIE

Tibetská medicína - EPAM terapie

Navštívili jste stránky EPAM tibetská medicína od Borise Tichanovského, kde naleznete veškeré informace o jehokurzech tibetské medicíny, čínského lékařství, thajských masáží, zasvěcení do reiky, tranzové kurzy, kurzy na obnovu zraku a pohybového aparátu podle tajné muslimské jógy a výrobcích tibetské medicíny EPAM. Naleznete zde informace o podrobném užívání, složení a vzájemné kombinace léků, které jsou vyrobeny na základě tajných receptur tibetských medicínských traktátů. Základy léků EPAM stojí na tisícileté historii tibetské medicíny, kolébky alchymie, mysticismu a bílé magie. Samotná výroba je stroze dodržována tak, aby bylo možné docílit maximálního léčebného efektu a neodchylovala se od tisíciletých zkušeností, kdy výrobu léků zajištovali lékaři -Mistři, používající nejčistší způsob medicíny, alchymie-stav bez mysli. EPAMy jsou vyráběny právě v tomto stavu Mistrem B.Tichanovským. Tyto léky jsou také podrobeny 40ti letým klinickým testováním a experimentálním výzkumům.Stránky obsahují návody, jak se zbavit svých zdravotních problémů a to i v případech, kdy současná chemická medicína označila Vaše onemocnění za nevyléčitelné.Vysvětleny jsou zde různá cvičení, jejichž účinnost je prověřena na statisíci pacientech. Naleznete zde i další užitečné a zajímavé informace z oblasti zdraví a nemoci.

Tibetská medicína - EPAM terapie je komplexní léčba a dává možnost nalezení zdraví a štěstí jedince.

V současné době je zbytek opravdové přírodní medicíny roztříštěn po tisíci střípcích, které tvořily před tisíciletími velkou skleněnou číši a jak pomalu docházelo k ulamování střípků z kouzelné číše, tak postupně tato medicína přestala plnit svoji původní funkci. Medicína se začala kouskovat a rozdělovat na jednotlivé fragmenty a přestala působit na člověka jako na celek, jak tomu bylo v dobách Buddhy, Kršny, Konfúcia, Taa, egyptského mága Imphohepa a řeckého mystika Pythagora. V těchto dobách byla jedna medicína, používala se akupunktura, akupresura, práce s energií a léky vyráběli Mistři ve stavu, který byl cílem všech mudrců a náboženství, stavu bez mysli a to prováděl jeden lékař zasvěcen do všech tajů léčení. V současné době se ojediněle léčí akupunkturou. Někdo se pokouší léčit chiropraxí i když necítí energii, která je bezpodmínečně nutná k tomu, aby pacientovi nebylo ublíženo. Masáže provádí lidé,kteří při samotné masáži mají v hlavě spoustu harampádí, které předávají na svého pacienta. Léky se sestavují na základě zkušeností jednoho člověka, nejčastěji podle herbáře bez znalostí bioenergetiky, akupunktury, léčebných masáží, reiky, psychofyzických cvičení a dalších souvislostí, o kterých ani výrobce netuší, že souvisí s výrobou přírodních léků. Někteří zase učí reflexní terapii, která je bohužel pouze zase jedním kouskem z celkové kouzelné číše, ale bez návazností na další tisíce střípků, které číši tvoří.

A touto cestou bohužel směřuje i současná chemická pseudomedicína, která navíc nemá žádnou historii oproti medicíně přírodní, která má tisíciletou historii. A tak se stává,že odděleně pracuje anatomie, odděleně psychiatrie, onkologie, neurologie, gastroenterologie. Techniku má současná pseudomedicína výbornou, ale je k ničemu,když není kvalifikace. Mají techniku, ale neznají smysl a tím je vědomí, být si vědom toho, že člověk je vědomí a je součástí celku zvaného organismus, ale navíc je součástí celého vesmíru, zázračné a kouzelné přírody. A dokud pseudomedicína toto nevezme v potaz, tak na prvním místě nebude zdraví pacienta, ale zisky farmaceutických firem, které jsou schopny díky své chamtivosti zabít miliony lidí.

EPAM terapie je o tibetském, čínském lékařství, thajských masáží, zasvěcení do reiky, tranzových kurzech, kurzech na obnovu zraku a pohybového aparátu podle tajné muslimské jógy, navození stavu bez mysli a výrobcích tibetské medicíny EPAM.

První zmínky o Epam terapii se nacházejí již ve starých spisech Tibetu, Číny, Ruska , arabské kultury a EgyptaJde o ucelené poznatky, které Mistr B.Tichanovský sesbíral z různých pramenů. Jde o jeho zkušenosti z 30ti leté léčitelské praxe, během které individuálně léčil jenom v České republice více jak 35 000 pacientů, provedl 400 kurzů, kterých se zúčastnilo 20 000 lidí. Zveřejňujeme také práci velkého mága akademika A.V.Skvorcova a jeho týmu odborníků, kteří se věnovali vývoji a klinickému testování přípravků EPAM celý svůj život a v neposlední řadě profesora medicíny Zolotnického, který studoval tibetskou medicínu 15 let v tibetských lámaseriích a určitou dobu působil jako lékař prezidenta Kenedyho. Profesor medicíny Mudr. Zolotnický své vědomosti předal svému žáku B.Tichanovskému, kterého označil za svého nástupce a předal mu veškeré techniky, které se předávají pouze cestou z učitele na žáka a jsou základem mnoha léků a léčebných metod EPAM terapie. Jde o tajné léčebné mantry, které se nevyskytují v žádné literatuře, o hypnózu, diagnostiku nemocí, tibetské léčebné metody, léčbu bylinami a receptury na ucelenou řadu tibetských lékůtak, aby se jimi dala léčit všechna onemocnění. Epam terapie

Tyto skutečnosti nás dovedli k závěru, že EPAM terapie patří mezi nejúčinnější a nejkomplexnější léčebné dostupné metody přírodní léčby. EPAM terapie respektuje lidskou individualitu a zahrnuje všechny aspekty člověka s vědomím jeho nedělitelné vazby s přírodou a vesmírem. Jde o spojení moudrosti dávných mágů, lékařů, alchymistů a léčitelů pocházejících z různých částí světa. Mistr Boris Tichanovský vybral ty nejúčinnější skvosty mnohdy již zapomenutých léčebných technik a spojil je v jeden celek. A to díky svým učitelům a jedinečnému talentu, který má již od svého narození. Dokáže se dostat do stavu bez mysli, který je cílem jogínů, buddhistů a mystiků. Mistr B.Tichanovský umí to, co ovládají pouze výjimeční jedinci, což mu umožnilo sestavit unikátní komplex pro léčbu různých onemocněních zahrnujících mnoho metod, jako je příprava léků EPAM, diagnostika nemocí, práce s bioenergetikou,l éčba akupunkturou, hypnózou, reiky, chiropraxe, tajči..Jde o metody, které se běžně člověk musí učit celý život.., ale díky Mistrově jedinečnosti a talentu je bravurně všechny zvládl bez závislosti na čase, během několika let…

Jsou to právě buddhistické texty, které nám připomínají, že dostane-li se člověk za mysl,vysvobodí se z pout času. Při hlubším zkoumání zjistíme, že používané léčebné metody sice mají své kořeny v odlišných kulturách, které vznikaly v různém časovém období, ale principielně jsou stejné. Tím je kombinace léků pro vnitřní a vnější užívání, automasáže, různá cvičení, psychofyzické techniky, transové metodiky a meditace.Tyto metody, pokud se vhodně spojí a vzájemně zkombinují, vytvoří skvost v podobě účinného pomocníka na cestě ke zdraví, štěstí a věčného mládí. My jsme tento komplex pojmenovali jako EPAM terapie. Jde o terapii zahrnující léčebné postupy, které byly klinicky testovány v průběhu 40ti let po celém Rusku, Ukrajině, pobaltských státech, České a Slovenské republice. Klinických testů se účastnilo několik set tisíc pacientů.Testy pouze potvrdily moudrost prastaré medicíny, která se projevila vysokou efektivností EPAM terapie při léčbě nemocí.

V České republice Mistr B.Tichanovský EPAM terapii aplikuje již 19 let. Během této doby terapie příznivě ovlivnila přes 200 druhů nemocí a vyléčila tisíce lidí od kožních nemocí, bronchiálního astmatu, přes mužskou a ženskou reprodukční soustavu.V mnoha případech terapie vyléčila problémy pohybového aparátu jako je artróza, artritida, vyhřezlá ploténka, vyléčila játra, plíce, srdce, imunitu, slinivku, močové cesty, alergie, dystonie, pomohla při závislosti na cigaretách, alkoholu a vyléčila různé psychiatrické a psychologické poruchy jako je deprese, fobie, neurozy, neurastenie…

Vše co nabízíme, je prověřeno praxí s kořeny sahajícími tisíce let do dávné minulosti. Vydáte-li se na cestu, kterou nabízíme, čeká vás nezkreslený pohled na člověka ve své čisté a krystalické podobě. Společně s Vámi se navrátíme k původnímu zdroji života, kterým je příroda. Budeme postupně odhalovat své skryté možnosti a síly, které se v každém člověku nacházejí, každý člověk se může uzdravit a nastoupit na cestu za svým zdravím, mládím a štěstím. Každý člověk si může pomoci sám, aniž by se musel spoléhat na někoho druhého, každý člověk má nějaký talent, který může rozvinout a obohatit sebe a své okolí.Naším úkolem je pomoci Vám objevit v sobě tyto skryté síly a talenty. Nenabízíme lacinou cestu v podobě zázračné pilulky, kterou spolknete a budete zdraví. Přípravky EPAM Vám pomohou vyrovnat psychiku, posílit imunitu, zregenerovat orgány, upravit jejich energetiku, ale to je teprve první krůček na cestě ke zdraví. Pravidelné užívání a vhodné kombinace přípravků jsou tím prvním krůčkem k tomu, aby si alespoň člověk uvědomil, že pro své uzdravení musí vyvinout aktivitu a nečekat pasivně na zázrak. Užívat EPAM, pravidelně si připravit čaj s medem a tinkturami, aplikovat jílové obklady, pleťové masky, balzámy, zlaté proužky, měděné destičky, žezla síly, energetickou přikrývku …cvičit vhodné cviky a večer zakončit relaxací v příjemné tibetské koupeli.

Ano, to je pouze začátek, ale velmi pro většinu z nás těžký, protože jsme naučeni pasivně přistupovat ke svému zdraví, kdy pouze užíváme předepsanou pilulku od lékaře, nebo léčitele bez dalších požadavků z jeho strany, a takto jsou vychovány celé naše generace…. Ale organismus, lidské tělo, mysl jsou zázraky přírody, ke kterým bychom jsme se měli naučit chovat a pracovat s nimi. Je to přeci naše tělo, mysl a psychika. Být snášenlivější, méně agresivní, chamtiví, nebýt plni zášti, to je to, co nás neustále vrací zpět do našich problémů. Přípravky Epam nám pomohou na této cestě a jsou tím prvním a nejdůležitějším krokem, ale znovu připomínáme, jde o první krůček….

Dalším krůčkem jsou pravidelná cvičení, práce se svým tělem, myslí a smysly, kdy je zapotřebí pozměnit své vzorce emocí, myšlení a chování .. a stane se zázrak, stromy se stanou zelenější a pomaloučku si budeme více užívat života ….To je další krůček, kterému se můžete naučit v našich kurzech, nebo jako poradce tibetské medicíny Epam konzultant, nebo v profesionální masérské škole Mistra B.Tichanovského. Pokud někdo z Vás má chuť kráčet po cestě dál, tak pro Vás je připravena profesionální škola Mistra B.Tichanovského,ve které se budeme učit nuance léčebných metod a masáží. Smyslem školy je vyškolit profesionály, které Mistr naučí to, co za dobu své léčitelské praxe nasbíral. Poprvé budeme také vyučovat transovou muziku na bonga, flétny a další nástroje, podrobně prozkoumáme lidskou psychiku a celý organismus po stránce teoretické a praktické, zavedeme vás do umění přípravy přírodních léků, kouzel prastaré medicíny ….břišních tanců.., ale to hlavní, navodíme podmínky pro Váš vstup do oblasti, kde neexistuje čas, do stavu bez mysli.

Informace o B.Tichanovském, objednávky a konzultace přípravků EPAM získáte na:
u paní Evy Cermanové, tel. + 420 602 141 628