EPAM institut vzdělávání mistra B.Tichanovského 2020

MASÉR MIMO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

Cesta je cíl

Profesionální škola mistra B.Tichanovského

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO REKVALIFIKACI MASÉR


Kurz bude rozdělen do dvou částí: teoretické (50h) a praktické (100h).
- Teoretická část bude obsahovat nezbytné základy anatomie, fyziologie, biochemie, psychologie (psychodiagnostika, psychoterapie) a praxe se zaměří na sportovní masáže, lymfodrenážní masáže celého těla a thajské léčebné terapie.

Profil absolventa
- Cílem je získat teoretické, metodické a praktické dovednosti v oblasti masérství.
- Odborné kompetence směřují k vykonávání odborné činnosti při poskytování masérských služeb. Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy, uplatňovat zdravotní zásady a hlediska hygieny, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci..atd.
- Absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.

Forma vzdělávací akce
- 3x víkendové semináře (po 8h/den), 50 vyučovacích hodin
- 2x5 dní seminář, 100 vyučovacích hodin
- délka mezi semináři zhruba měsíc
- celková doba kurzu – cca 7měsíců

TERMÍNY A MÍSTA PŘEDNÁŠEK BUDOU UPŘESNĚNY NA ZAČÁTKU ROKU 2020

Kritéria pro výběr účastníků
- dovršení 18 let
- ukončené středoškolské vzdělání s maturitou/výuční list
- zájem o obor
- základní biomedicínský přehled
- zdravotní způsobilost
- čistý trestní rejstřík
- celková kapacita jednotlivých kurzů je 30 účastníků

Obsahová náplň vzdělávacího programu
- Obsahovou náplň vzdělávacího programu Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví v rozsahu 150h tvoří část teoretická, zaměřená především na teorii a metodiku masáží, somatologií, rekondici a regeneraci, hygienu, psychologii, právní legislativu, diagnostiku klienta, aplikaci a objednávání včetně skladování masážních přípravků.
- Druhou část tvoří zejména praktická výuka jednotlivých dílčích ručních masážních technik celého těla, a to formou jejích praktických nácviků ve dvojicích.
- Posluchači tak nabývají teoretické znalosti o různých metodách a technikách masáže včetně praktických dovedností a metodických návyků, potřebných k profesionálnímu výkonu zodpovědného práce maséra.
Způsob a forma ověřování získaných znalostí a dovedností
- obecná část - písemné testy, ústní ověření a praktické předvedení
- praktická část - praktické provedení včetně ústního ověření

K závěrečným zkouškám před tříčlennou zkušební komisi jsou doporučeni absolventi kurzu, kteří dosáhli v průběhu vzdělávací akce potřebných výsledků.
O závěrečné zkoušce je veden protokolární zápis a úspěšným absolventům je vydáno osvědčení dle vzoru MŠMT, vše za přítomnosti autorizované osoby, spadající pod MŠMT.

LEKTOŘI

Ing. Boris Tichanovský
Ovládá celé spektrum léčitelských metod, rozličných masáží a manuální terapii. Je Mistrem Reiki, učitel Taj-czy cjuaň a tajné muslimské jógy. Několik let pracoval jako masér a psycholog v olympijském výboru Ruska. Dnes je Boris Tichanovský jedním z nejznámějších léčitelů v České republice a pořádá zde řadu kurzů.

MUDr. Iva Havlíčková
Anatomie, fyziologie, biochemie
Buňky, tkáně, kožní systém, kostra osy tělní, kostra končetin, klouby, svalová tkáň, oběhový systém, dýchací systém, trávicí systém, vylučování, žlázy s vnitřní sekrecí, CNS, periferní nervový systém, smyslové orgány.
Absolvovala v roce 2013 2.LF UK v Praze. Během studií se věnovala 5 let výuce anatomie jako lektorka v Anatomickém ústavu. Od roku 2013 pracuje na Ortopedicko-traumatologickém oddělení Oblastní nemocnice Příbram. Působí také na ortopedickém oddělení v rehabilitační nemocnici Beroun, ortopedické ambulanci poliklinika Mazurská a v Centru pohybové medicíny prof. Koláře.

Mgr. Jana Duchoslavova
Regenerace, Výživa a Hygiena
Regenerace, Masáže, zábaly a koupele, racionální výživa, pitný režim, potravinové doplňky, čaje, včelí produkty, biologický a kalendářní věk.
Praxe:
- 2013 - ambulantní fyzioterapie v německém Giessenu - 4 měsíce v rámci studijního pobytu nutriční terapie na Justus Liebig Universität
- 2013 - 2014 práce v Domově seniorů Slunečnice jako fyzio
- od 2016 CKP Dobřichovice - fyzioterapeut
- od 2016 VŠTJ Medicina Praha (RC Salmovská) - redukční programy

CENA

MASÉR 15 000 KČ ZAHRNUJE:
- ubytování a stravu na týdenních intenzivních kurzech
- výukový materiál, pomůcky
- triko s logem kurzu, určeno především jako vzpomínka
- poplatek 2000 Kč pro MŠMT jako vystavení osvědčení o živnosti
- cena nezahrnuje ubytování na víkendových kurzech a dopravu

ZPŮSOB PLATBY
Po přihlášení uhraďte prosím zálohu 4.000 Kč na číslo účtu 205985771/0600, do poznámky uveďte své jméno a příjmení. Záloha je nevratná. (V případě, že se kurz konat nebude, zálohu vrátíme).
Zbylou částku je nutné uhradit do konce února 2020.

Storno podmínky:
Záloha 4.000 Kč na kurzy je nevratná. (V případě, že se kurz konat nebude, zálohu vrátíme).

Pokud se přihlášený klient kurzu nezúčastní a nekontaktuje školu alespoň jeden den předem, není možné vyžadovat ani vrácení doplatku kurzovného. V případě zrušení kurzu ze strany školy bude celá platba automaticky vrácena na účet klienta.

Závěrečná zkouška se týká všech předmětů. Pouze Masér je zpoplatněn částkou 2.000 Kč, ovšem ta je již v ceně. Instruktor ZTV a Poradce pro výživu nejsou zpoplatněny.
Při neúspěšném složení závěrečné zkoušky je možné zkoušku opakovat. Termín opravné zkoušky závisí na domluvě se zkoušejícím, přičemž za každý opravný termín si škola účtuje poplatek 1.500 Kč.

KDE SE BUDE VYUČOVAT
- víkendové kurzy pro všechny předměty budou probíhat ve vegetariánské restauraci ETNOSVĚT (http://etnosvet.cz) a Sportovním, školícím a klubovém centru ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

- Intenzivní masérské kurzy budou probíhat v Peci pod Sněžkou (https://rekreace.cuni.cz/detail/build/15)

PŘIHLÁŠENÍ
Pro přihlášení se prosím registrujte na danielknop@seznam.cz, nebo volejte na 775 011 498

Předem děkujeme za váš zájem.
Pro případné dotazy jsem vám kdykoliv k dispozici.

Mgr. Daniel Knop
danielknop@seznam.cz
Tlf: 775 011 498