EPAM institut vzdělávání mistra B.Tichanovského 2020

INSTRUKTOR ZTV

Vzdělání je životní náplň

Profesionální škola mistra B.Tichanovského

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO REKVALIFIKACI INSTRUKTOR ZTV

Instruktor ZTV bude rozdělen do dvou částí, teoretické 50h a praktické 100h. V
teoretické části se nevyhneme anatomii, fyziologii, biochemii,
psychologii, regeneraci... Praktická část bude zaměřena na kvalitu
pohybu a dýchání, vnímání těla a mnoho praktických cvičení.

Profil absolventa
- Cílem je získat teoretické, metodické a praktické dovednosti v oblasti zdravotní tělesné výchovy. V tomto typu vzdělání jde zejména o zaměření na hybnou soustavu a zdůraznění tělesné výchovy jako faktoru vedoucího k harmonickému vývoji člověka. Vzdělání sleduje prostředky a metody regenerace sil včetně racionální výživy, biostimulace a pitného režimu.
- Zvláštní pozornost je věnována využití ZTV v rámci prevence a kompenzace vlivů civilizace spojené s jejími neduhy a důsledky. Cílem vzdělání je tvorba pohybových režimů, zvládnutí nácviku správného držení těla, dýchání, strečinku, posilování a správně prováděné rozcvičky na hybnou soustavu.

Forma vzdělávací akce
- 3x víkendové semináře zaměřené na teorii - 50 vyučovacích hodin
- 6x víkendový seminář zaměřený na praktické cvičení – 100 vyučovacích hodin
- délka mezi semináři je cca 1 měsíc
- celková doba kurzu - 9 měsíců

TERMÍNY A MÍSTA PŘEDNÁŠEK BUDOU UPŘESNĚNY NA ZAČÁTKU ROKU 2020

Kritéria pro výběr účastníků
- dovršení 18 let
- ukončené středoškolské vzdělání s maturitou/výuční list
- zájem o obor
- základní biomedicínský přehled
- zdravotní způsobilost
- čistý trestní rejstřík
- celková kapacita jednotlivých kurzů je 30 účastníků

Obsahová náplň vzdělávacího programu
- Obsahem náplně vzdělávacího programu jsou teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oblasti zdravotní tělesné výchovy. Posluchači jsou seznamováni s anatomií, fyziologií, biochemií a jejich vzájemným propojením. Regenerací, hygienou, racionální výživou a psychologií jako součástí tolik potřebné relaxace. Dále důležitým sportovním tréninkem a pedagogikou ve zdravotní tělesné výchově a historii tělesné kultury.
- Praxe je založena na zvládnutí dovedností v oblasti zdravotní tělesné výchovy, a to zejména hybného systému. Špatné pohybové návyky, obezita, nedostatečná regenerace, nízká starost o pohybový systém je dáno neutěšitelným stavem moderní civilizace. Zaměříme se na nácvik správného držení těla, dýchacích cviků, kompenzačních cvičení skládajících se ze správného posilování vnitřních svalů, které ochabují. Protažení svalů, které se zkracují, rozcvičky na klouby a páteř. Celý systém vzdělávacího programu je koncipován tak, aby posluchači programu pochopili po teoretické a praktické stránce důležitost aktivního přístupu ke svému organismu a zahrnutí některých cvíčení do každodenního života.

Způsob a forma ověřování získaných znalostí a dovedností
- obecná část - písemné testy, ústní ověření a praktické předvedení
- praktická část - praktické provedení včetně ústního ověření

K závěrečným zkouškám před tříčlennou zkušební komisi jsou doporučeni absolventi kurzu dosahující, v průběhu vzdělávací akce, potřebných výsledků.
O závěrečné zkoušce je veden protokolární zápis a úspěšným absolventům je vydáno osvědčení dle vzoru MŠMT.

LEKTOŘI

MUDr. Iva Havlíčková
Anatomie, fyziologie, biochemie
Buňky, tkáně, kožní systém, kostra osy tělní, kostra končetin, klouby, svalová tkáň, oběhový systém, dýchací systém, trávicí systém, vylučování, žlázy s vnitřní sekrecí, CNS, periferní nervový systém, smyslové orgány.
Absolvovala v roce 2013 2.LF UK v Praze. Během studií se věnovala 5 let výuce anatomie jako lektorka v Anatomickém ústavu. Od roku 2013 pracuje na ortopedicko-traumatologickém oddělení Oblastní nemocnice Příbram. Působí také na ortopedickém oddělení v rehabilitační nemocnici Beroun, ortopedické ambulanci poliklinika Mazurská a v Centru pohybové medicíny prof. Koláře.

Mgr. Jana Duchoslavova
Regenerace, Výživa a Hygiena
Regenerace, masáže, zábaly a koupele, racionální výživa, pitný režim, potravinové doplňky, čaje, včelí produkty, biologický a kalendářní věk.
Praxe:
- 2013 - ambulantní fyzioterapie v německém Giessenu - 4 měsíce v rámci studijního pobytu nutriční terapie na Justus Liebig Universität
- 2013 - 2014 práce v domově seniorů Slunečnice jako fyzio
- od 2016 CKP Dobřichovice - fyzioterapeut
- od 2016 VŠTJ Medicina Praha (RC Salmovská) - redukční programy

MUDr. Vlasta Syslová – zdravotní tělesná výchova
Didaktika ZTV/praktická část
Charakteristika ZTV, historie ZTV, pohybové aktivity ve zdravotní TV, organizační formy…
40 let instruktorská a lektorská činnost, nyní převážně ve zdravotní tělesné výchově.
Absolventka
- kurz instruktor fitness
- vyškolena pro práci a cvičení na posilovacích strojích se zřetelem na zdravotní aspekt ve Vídni a v Londýně

Mgr. Miroslav Zítko
Zdravotní TV/praktická část
Absolvent FTVS UK
Učitel na tělovýchovné škole ČUV ČSTV (gymnastika). Odborný asistent na katedře gymnastiky FTVS UK. Vedoucí lektor komise gymnastiky ČASPV. Absolvent mezinárodního kurzu FIG „Foundation of gymnastics“
Trenér sportovní gymnastiky
Lektor ČASPV, Českého svazu aerobiku, Českého lyžařského svazu, Fotbalové asociace ČR.
Autor několika publikací: „Kompenzační cvičení“, „Všeobecná gymnastika“, „Základní gymnastika“, „Akrobacie“, „ Skoky z malé trampolínky“ apod.

CENA

Instruktor ZTV - 13 000 Kč zahrnuje
- výukový materiál, pomůcky
- triko s logem kurzu, určeno především jako vzpomínka
- cena nezahrnuje ubytování na víkendových kurzech a dopravu

ZPŮSOB PLATBY
Po přihlášení uhraďte prosím zálohu 4000 Kč na číslo účtu 205985771/0600, do poznámky uveďte své jméno a příjmení. Záloha je nevratná. (V případě, že se kurz konat nebude, zálohu vrátíme).
Zbylou částku je nutné uhradit do konce února 2020.

Storno podmínky:
Záloha 4000 Kč na kurzy je nevratná. (V případě, že se kurz konat nebude, zálohu vrátíme).

Pokud se přihlášený klient kurzu nezúčastní a nekontaktuje školu alespoň jeden den předem, není možné vyžadovat ani vrácení doplatku kurzovného. V případě zrušení kurzu ze strany školy bude celá platba automaticky vrácena na účet klienta.

Závěrečná zkouška se týká všech předmětů. Pouze Masér je zpoplatněn částkou 2000 Kč, ovšem ta už je v ceně. Instruktor ZTV a Poradce pro výživu nejsou zpoplatněny.
Při neúspěšném složení závěrečné zkoušky je možné zkoušku opakovat. Termín opravné zkoušky závisí na domluvě se zkoušejícím, přičemž za každý opravný termín si škola účtuje poplatek 1500 Kč.

KDE SE BUDE VYUČOVAT
- Víkendové kurzy pro všechny předměty budou probíhat ve vegetariánské restauraci ETNOSVĚT (http://etnosvet.cz) a Sportovním, školicím a klubovém centru ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

PŘIHLÁŠENÍ 
Pro přihlášení se prosím registrujte na danielknop@seznam.cz, nebo volejte na 775 011 498

Předem děkujeme za váš zájem.
Pro případné dotazy jsem vám kdykoliv k dispozici.


Mgr. Daniel Knop
danielknop@seznam.cz
Tlf: 775 011 498